Tagasi foorumisse

Hinda internetivabadust Eestis!

Välisministeerium, Kultuuriministeerium ja Eesti Interneti Sihtasutus kutsuvad arvamust avaldama - kui vaba on Eesti internet?
Euroopa Nõukogu on koostanud soovitused internetivabaduse keskonna hindamiseks kõikides Euroopa liikmesriikides, sealhulgas Eestis. Kuidas hindad Sina Eesti internetivabadust?

Euroopa Nõukogu võttis 13. aprillil 2016 vastu internetivabadust käsitlevad soovitused, mille üks osa on internetiga seotud inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning riigi poolse rakendamise hindamine. Hindamise aluseks on näitajatest ehk indikaatoritest koosnev tabel, millele tagasisidet palumegi.

Eesti on esimene riik Euroopas, kes soovitustele hinnangut küsima hakkab, ka soovitustele tagasiside küsimine Euroopa Nõukogu poolt on esmakordne. Tagasiside on väga oluline, sest puudutab kõiki Eesti inimesi kui ka Eesti riiki tervikuna, tagasisidet annavad nii ministeeriumid, ülikoolid kui ka kolmas sektor. Ole Sinagi üks nendest! 

Euroopa Nõukogu internetivabadust käsitlevad soovitused leiad täistekstina siit ja taustainfo siit

Välisministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad koostavad vastuste pinnalt kokkuvõtte ning esialgseid tulemusi esitletakse 09.09.2016 Strasbourgis toimuval OSCE ja Euroopa Nõukogu ühisel internetivabadust käsitleval konverentsil, mis on oluline üritus Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise raames.

Kuidas hinnata?

1. Vaata näitajaid ja küsimusi hindamiseks nendest failidest: täistekst on Sulle paremaks loetavuseks jaotatud peatükkideks


Indikaatorid peatükk 1 -  An enabling environment for Internet freedom
Indikaatorid peatükk 2 - The right to freedom of expression
Indikaatorid peatükk 3 - The right to freedom of peaceful assembly and association
Indikaatorid peatükk 4 - The right to private and family life
Indikaatorid peatükk 5 - Remedies

2. Jäta oma hinnangud ja mõtted foorumi kommenteerimisväljale


NB! Ole hea lisa juurde ka näitaja ehk indikaatori või küsimuse number!
NB!! Ole hea ja vasta võimalusel inglise keeles!
NB!!! OOTAME SINU TAGASISISIDET HILJEMALT 12. augustiks 2016. Tagasiside andmine on lõppenud.

Kommentaarid

Allan Taats2016-05-31 08:07

Tuleb rohkem teisi kuhugi trenni panna või turvaliseks lasta teha

Daniel Raissar2016-07-22 13:03

täielikk kräpp. kes viitsib tänapäeval vaeva näha, valikvastustega google küsitlus oleks ka adekvaatsema tulemuse andnud. Eestis puudub sõnavabadus - kommentaariumid suleti ja inimestega manipuleeritakse , creating consent. Internetivabadusest ei tasu rääkidagi www.BTC.ee . Maarja võiks lahkumisavalduse sisse anda.

Uus kommentaar

Email again:

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019