Tagasi foorumisse

UUS! Internetikogukonna kaasamise Hea Tava uuendused

EIS soovib Head Tava kaasajastada ja uuendada vastavalt hetkeolukorrale. Kosmeetiliste muudatuste kõrval on uuendused seotud eelkõige töögruppide ja teavituskanalitega.

Tagasisidet ootame kommentaaridesse 31. detsembrini.

A1. Hea Tava punkt 1.2 muutmine

Hetkel kehtiv:

1.2 EIS-i eesmärk on olla avatud organisatsioon, mille eesmärgid ning tegevuspõhimõtted on avalikkusele läbipaistvad.

Hea Tava punkti 1.2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

1.2 EIS-i põhiväärtus on olla avatud organisatsioon, mille eesmärgid ning tegevuspõhimõtted on avalikkusele läbipaistvad.


A2. Hea Tava punkt 1.3 muutmine

Hetkel kehtiv:

1.3 EIS-i eesmärk on tõhus koostöö Internetikogukonna esindajatega.

Hea Tava punkti 1.3 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

1.3 EIS püüdleb oma tegevuses tõhusa koostöö suunas Internetikogukonna esindajatega.


A3. Hea Tava punkt 1.5 muutmine

Hetkel kehtiv:

1.5 EIS avaldab käesoleva dokumendi oma koduleheküljel www.internet.ee ning teavitab Internetikogukonda kõikidest käesolevat dokumenti puudutavatest edaspidistest muudatustest.

Hea Tava punkti 1.5 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

1.5 EIS avaldab käesoleva dokumendi oma koduleheküljel www.internet.ee ning teavitab Internetikogukonda kõikidest käesolevat dokumenti puudutavatest edaspidistest muudatustest punktis 3.1. toodud viisil. (Vt D4)


A4. Hea Tava punkt 3.1 muutmine

Hetkel kehtiv:

3.1 Internetikogukonna kaasamine toimub EISi juurde moodustatud töögruppide kaudu, milleks on  Internetikasutajate Nõukoda, Registripidajate Töögrupp ja Kogukonna Töögrupp.

Hea Tava punkti 3.1 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

3.1 Internetikogukonna kaasamine toimub:

3.1.1 EIS-i juurde moodustatud töögruppide kaudu, milleks on Registripidajate Töögrupp, ning ekspert töögrupid.

3.1.2 EIS-i veebilehe www.internet.ee ja seal asuva Foorumi kaudu.

3.1.3 EIS-i sotsiaalmeedia kanalite kaudu (Twitter, Facebook, Youtube jne.)


A5. Hea Tava punkt 3.2 muutmine

Hetkel kehtiv:

3.2 Internetikogukonna esindajaid kaasatakse järgnevatesse valdkondadesse:

3.2.1 domeenireeglite muudatused (kaasatakse kõik töögrupid);

3.2.2  strateegiline planeerimine (kaasatakse kõik töögrupid);

3.2.3 tehnilised  arendusprojektid, mis mõjutavad registripidajate tööd (kaasatakse registripidajate töögrupp).

Hea Tava punkti 3.2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

3.2 Internetikogukonna esindajaid kaasatakse järgnevatesse valdkondadesse:

3.2.1 domeenireeglite muudatused;

3.2.2 strateegiline planeerimine;

3.2.3 tehnilised  arendusprojektid, mis mõjutavad registripidajate tööd (kaasatakse Registripidajate Töögrupp).


A6. Hea Tava punkt 4.1 kustutamine

Hetkel kehtiv:

4.1 Internetikasutajate Nõukoda koondab Eesti rahvusdomeeni .ee haldamise reeglites ja põhimõtetes kaasa rääkida soovivaid eksperte ning on sidustajaks Internetikasutajate huvide ja vajaduste ning EISi vahel. Töögrupp on moodustatud EISi poolt personaalsete kutsete alusel.


Hea Tava punkt 4.1 kustutamine.

Seletus: Internetikasutajate Nõukoda kui sellist EIS enam kokku ei kutsu ning on selle efektiivsuse ja kasuteguri suurendamiseks asendanud vastavalt vajadusele ekspert töögruppide kokku kutsumisega. Vt ettepanek A4 selgitusi.


A7. Hea Tava punkti 4.3 kustutamine

Hetkel kehtiv:

4.3 Kogukonna töögrupi eesmärk on kaasata Internetikogukonna erinevaid huvi- ning sidusgruppide esindajaid domeenireeglite muudatuste ettevalmistamisse ja EIS-i strateegilisse planeerimisse.

4.3.1 Kogukonna töögrupi koosseis kujuneb töögrupi olemasolevate liikmete ning EISi koostöös. Esialgse koosseisu komplekteerib EIS koostöös eelpool mainitud t’’gruppidega.

Hea Tava punkt 4.3 kustutada.

Seletus: Kogukonna töögrupp kui selline pole kunagi koos käinud ning asendanud vastavalt vajadusele ekspert töögruppide kokku kutsumisega. Vt ettepanek D4, D8 selgitusi.


A8. Hea Tava punkti 4.4 lisamine koos alapunktiga 4.2.1

Hea Tava punkti 4.4 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

4.4 Ekspert töögrupid kutsutakse kokku vastavalt vajadusele näiteks konverentside, seminaride korraldamiseks (nt Interneti Päev), (tehniliste) teenuste arendamiseks ja lansseerimiseks (nt DNSSEC), domeenireeglite ja Domeenivaidluste Komisjoni (DVK) reglemendi muutmiseks (jne).

Lisada:

4.2.1 Ekspert töögruppide koosseis kujuneb EIS-i või vajadusel lisaks Registripidajate ja/või EIS-i Nõukogu koostöös.


A9. Hea Tava punkti 6.2 muutmine

Hetkel kehtiv:

6.2 EISi strateegidokumendi koostamisel ning muutmisel konsulteerib EIS põhjalikult Internetikogukonnaga. Internetikogukonnale antakse seisukohtade kujundamiseks ning esitamiseks mõistlik aeg.

Hea Tava punkti 6.2 muudetakse ja kehtestatakse järgmises sõnastuses:

6.2 EIS-i strateegidokumendi koostamisel ning muutmisel konsulteerib EIS vastavalt punktile 3 Internetikogukonnaga. Internetikogukonnale antakse seisukohtade kujundamiseks ning esitamiseks mõistlik aeg, mis on tavaolukorras mitte vähem kui 14 päeva. Kiireloomuliste põhjendatud muudatuste korral võib tagasiside tähtaeg olla lühem. 

Kommentaarid

Märt2016-12-06 23:54

Aga ettepanek töögruppide kaotamisega soeses: Looge avatud melinglist, kuhu igaüks saab subscribida ja unsubscribida suvalisel ajal: sellel ei oleks nn nimetatud liikmeid ja EIS võiks saada listist tagasisidet ja nõuandeid Edu!

to Märt2016-12-06 23:59

See on hea mõte - siis saaks igaüks öelda ja kuulata ning samas ei võta panustamise kohustust...

12018-05-21 07:32

1

Uus kommentaar

Email again:

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019