REGISTRIPIDAJAKS SAAMISE TINGIMUSED

REGISTRIPIDAJA

Tulenevalt kahetasemelisest nn. register-registripidaja registreerimissüsteemist, saavad isikud, kes soovivad hakata tegelema Eesti ccTLD ("country code top level domain") alla domeenide registreerimisega, akrediteerida ennast Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) juures .ee Registripidajana. Kui Registripidaja vastab kõigile Registrilepingus EIS-i poolt seatud nõudmistele, võib ta saada Registripidajaks.

REGISTREERIMISTEENUSED

Vastavalt Registrilepingule on Registripidajate õiguseks ja kohustuseks pakkuda Registreerijatele järgmisi Registreerimisteenuseid:

 • Domeeninime registreerimine
 • Registreeringu kustutamine
 • Registreeringu pikendamine
 • Domeeninime üleandmine
 • Kontaktandmete uuendamine
 • Nimeserverite haldamine
 • Registripidaja vahetamine

REGISTRIPIDAJA AKREDITEERIMINE

Registripidaja akrediteerimise protsess koosneb järgmistest etappidest:

 • Registripidajaks saamise taotluse esitamine;
 • Vähemalt üks taotleja töötaja on Eesti Interneti Sihtasutuse poolt sertifitseeritud (läbinud õppeprogrammi);
 • Taotleja on edukalt sooritanud registri EPP serveri testi;
 • Nõustunud Eesti Interneti Sihtasutuse Registrilepingu tingimustega.

TAOTLUSE ESITAMINE

Taotlus on Registripidajaks soovijale esimene samm, teel Registripidajaks saamisel. Enne taotluse esitamist EIS-ile tuleks kindlasti tutvuda Registrilepingu sisuga ja analüüsida organisatsiooni võimekust toime tulla kõigi seal toodud õiguste ja kohustustega. Taotluse leiab vasakult failimenüüst. Esitatud taotlused vaatab Eesti Interneti Sihtasutus läbi esimesel võimalusel. Kui taotluses kirjasolev informatsioon ei ole täielik, siis annab EIS sellest taotluse esitanule teada.

Taotlus

Registripidaja taoltus peab olema nõudetekohaselt täidetud ning allkirjastatud pädeva isiku poolt. Taoltuse võib allkirjastatult saata või tuua Eesti Interneti SA asukohta aadressil Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn või digitaalallkirjastatult saata e-postile taotlus[ät]internet.ee.

SERTIFITSEERIMINE

Pärast nõuetekohase taotluse laekumist saadab EIS taotlejale informatsiooni õppeprogrammi läbimise, sh EPP serveri testi sooritamise võimaluste kohta. Antud tegevuste ajaline järjestus on määratud nii, et taotleja saab ise valida talle pakutud variantide hulgast sobivaimad. Tagamaks, et taotleja meeskonnas on isik(ud), kes on omandanud piisavalt teadmisi, nii üldisest domeenimaailma toimimisest, kui ka Eesti registri süsteemist, tuleb vähemalt ühel taotleja töötajal või esindajal läbida õppeprogrammi põhjal koostatud kirjalik test. Testi edukal läbimisel võibki isik ennast lugeda sertifitseeritud töötajaks. Sertifitseering on isiklik ja kuulub isikule, kes testi on edukalt läbinud. Kui näiteks sertifitseeritud töötaja liigub ühe registripidaja juurest teise juurde, siis liigub sertifitseering temaga kaasa. Kui sellise olukorra tagajärjel esimesel Registripidajal pole enam ühtegi registreeritud töötajat, peab ta kolme kuu jooksul sertifitseerima endale Eesti Interneti Sihtasutuse juures uue töötaja.

EPP TEST

Tagamaks, et taotleja on võimeline suhtlema registri EPP serveriga, tuleb läbi teha EPP test. Testis kontrollitakse, kas taotleja on võimeline looma kõigi seitsme registritoiminguga seotud EPP käske ja edastama need registri EPP testserverisse. Taotlejale edastatakse registri EPP testserveri andmed selleks,et taotleja saaks soovi korral enda tarkvara toimimist kontrollida. Kui taotleja on testimiseks valmis, edastatakse talle testandmed. EIS kontrollib testi tulemusi ja teavitab sellest taotlejat.

REGISTRILEPINGU SÕLMIMINE

Registrileping allkirjastatakse paberkandjal EIS ja Registripidaja volitatud esindajate poolt.

Küsimustega pöörduge Helen Aaremäe poole e-posti aadressil helen.aaremae[ät]internet.ee.