Uudised

Registrisüsteemi edasiarenduse ja hooldustöö hange

Eesti Interneti SA kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke, mille eesmärk on leida uus partner Eesti Interneti SA registrisüsteemi edasiarendus- ja hooldustööde teostamiseks.  
Riigihanke viitenumber Riigihangete Registris on 172871. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.04.2016 kell 10.00. Riigihanke dokumendid palume alla laadida ning tekkinud küsimused esitada läbi Riigihangete Registri.

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019