Uudised

Eesti Interneti SA stipendium TTÜ tudengitele

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juures on välja kuulutatud Eesti Interneti SA stipendiumikonkurss.
Käesoleval aastal paneb Eesti Interneti SA välja kaks stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonnas täiskoormusega õppivatele bakalaureuseõppe tudengitele. Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa tehnoloogiahariduse edendamisele, valdkonna populariseerimisele ja tõsta tudengite õppimismotivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb TTÜ Arengufondile esitada:
- curriculum vitae;
- väljavõte õppetulemuste kohta;
- juhendava õppejõu soovitus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2010. Stipendiumi suurus on 20 000 krooni. Statuut ja täpsem info: www.ttu.ee/sihtasutus-tallinna-tehnikaylikooli-arengufond

Soovime edu!

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019