Uudised

TEADE: Domeenireeglite muudatuste jõustumine lükkub edasi

EIS-i nõukogu poolt 17.04.2015 otsusega heaks kiidetud .ee domeenireeglite ja registrilepingu lisa 1 muudatused, mis pidid jõustuma 1.07.2015, lükkuvad edasi. Muudatuste viibimine on seotud käimasoleva registrisüsteemi arenduse hilinemisega. Uue jõustumise kuupäeva avaldame meie veebilehel hiljemalt 22. juunil.
Juhime registripidajate tähelepanu, et EIS-i nõukogu 17.04.2015 otsusega heaks kiidetud registrilepingu ning selle lisade 2 ja 4 muudatuste jõustumiskuupäev on jätkuvalt 1. juuli.

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019