.ee domeenireeglid

Siit leiad kehtivad .ee domeeni registreerimise reeglid

Isikuandmete töötlemine

Siit leiad infot, mida teeb EIS isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks, kuidas EIS kogub, kasutab ja kaitseb neid andmeid. Samuti on EIS-i eesmärk selgitada isiku õigusi enda isikuandmetega seoses

Domeenivaidlused

Siit leiad info, kuidas vaidlustada domeeni kasutusõigusi

.ee statistika

Siit leiad erinevat statistikat, mis puudutab .ee domeene

Rahvusvaheline statistika

Siit leiad erinevad rahvusvahelised statistikaraportid Euroopa domeeniregistreid koondavalt CENTR-lt ning statistika hankimise võimalused organisatsioonilt RIPE (Réseaux IP Européens)

Registripidajate nimekiri

Siit leiad .ee domeeni registreerimise teenuseid pakkuvad registripidajad

Kuidas saada registripidajaks?

Siit leiad info, kuidas saada .ee edasimüüjaks ehk ametlikuks registripidajaks

Otsingule vastavaid tulemusi ei leitud

Palun teosta uus otsing või muuda olemasolevat otsingut.

tulemust

Sõnaraamat