.ee tsoonifail

Avalik .ee tsoonifail

Mis on tsoonifail?

Tsoonifail on enda olemuselt tekstifail ning see sisaldab domeeni koha käivat DNSi tehnilist teavet igas autoriteetses nimeserveris. Domeeni kohta käiva info olemasolu tsoonifailis on vajalik selleks, et domeeniga seotud teenused oleksid internetis leitavad ja kasutatavad.

Ligipääs .ee tsoonifailile

Tsoonifailis sisalduvad andmed on oma olemuselt avalikud ning on tsoonifailis kättesaadavad andmebaasis kuvatava kogumina. Fail on alla laetav AXFR protokolli kaudu aadressilt zone.internet.ee.
Näiteks: dig @zone.internet.ee ee. axfr > zone.ee.

Kui soovid, et domeen ei oleks tsoonifailist leitav

Selleks, et domeen ei oleks .ee tsoonifailist leitav, tuleb see registreerida ilma nimeserveri kirjeteta või kirjed eemaldada juba olemasolevalt domeenilt.

Tsoonifail on enda olemuselt tekstifail ning see sisaldab domeeni koha käivat DNSi tehnilist teavet igas autoriteetses nimeserveris. Autoriteetsed nimeserverid annavad teavet domeeninimede delegeerimise kohta ning tsooniks nimetatakse faili, mis sisaldab täielikku DNSi teavet ka selle (sealhulgas IP-aadressid) domeeni osa kohta, mis ei ole delegeeritud. Domeeni kohta käiva info olemasolu tsoonifailis on vajalik selleks, et domeeniga seotud teenused oleksid internetis leitavad ja kasutatavad.


Maatunnusega .ee domeeni haldajana on EISi kohustuseks on tagada, et DNS ehk nimeserveriteenus oleks kõigile kasutajatele katkematult kättesaadav. Seetõttu on tsoonifail alates 2019. aastast tervikuna kättesaadav ning allalaaditav AXFR protokolli alusel.


Tsoonifaili sisu on autoriõigustega kaitstud ja kõik autoriõigused kuuluvad EISile. Tsoonifaili andmeid või kasutada ja jagada üksnes litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 alusel(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Kui kasutaja rikub litsentsitingimusi, on EISil õigus blokeerida vastav IP aadressi ligipääs tsoonifailile ning tühistada isiku õigus tsoonifaili edaspidiseks kasutamiseks. EIS hindab ainuisikuliselt kõiki autoriõiguste rikkumisi ning otsustab juurdepääsu blokeerimise või tühistamise üle. Kui tunned huvi tsoonifaili andmete jagamise vastu avalikkusega, kontakteeru meiega info@internet.ee.

Tsoonifailis on informatsioon domeeninimede ja nendega seotud teenuste (sh nimeserverite) kohta, kuid see ei pruugi olla ammendav .ee domeenide nimekiri.

Domeeni ei ole tsoonifailis juhul, kui domeen on registreeritud ilma nimeserveri kirjeteta või kirjed on olemasolevalt domeenilt eemaldatud. Failis ei kajastu ka peatunud ja kustuvad .ee domeenid.

Ei ole. Tsoonifailis olevad IP-aadressid ei kvalifitseeru isikuandmeteks, kuna nende abil ei ole võimalik isikut identifitseerida. Tsoonifailis on domeeninimesid teenindavate nimeserverite IP-aadressid. Seega on ainus failis avaldatud info seotud domeeninime tehnilisel tasandil toimimisega.

Tulenevalt nimeserveri olemusest on selliste IP-aadresside puhul tegemist infrastruktuursete, mitte personaalsete IP-aadressidega. Tsoonifailides sisalduvaid IP-aadresse loetakse avalikeks IP-aadressideks või interneti terminoloogia järgi taristu-aadressideks (need hõlmavad ka veebiservereid, ruutereid ja muid internetitaristu osade juurde kuuluvaid seadmeid). IP-aadresside olemasolu ning sellealane teave tagab EISi põhitegevuse elluviimise ehk .ee domeeninimede kättesaadavuse tagamine läbi nimeserveriteenuse. Sellest tulenevalt ei ole avalikustatud IP-aadressid käsitletavad konfidentsiaalsete andmetena. Domeeninime kohta käiv teave on saadaval ka meie WHOIS-teenuse vahendusel.

Tsoonifailis esitatud nimeserverite kirjed on osa DNSi infrastruktuurist ja oma olemuselt seeläbi loetud avalikuks infoks, millele on juurdepääs olnud erinevate tehniliste tööriistade kaudu alati saadaval. Sarnasele infole on ligipääs ka tänu mitmetele teistele tööriistadele ja portaalidele. Näiteks on ettevõttega seotud info kättesaadav äri- ja inforegistri vahendusel. Seega ei mõjuta avalikult kättesaadav tsoonifail kuidagi eraldiseisvalt rämpskirjade hulka.

Kõik registreeritud .ee domeenid ei ole tsoonifailist leitavad. Domeen ja sellega seotud info ei jõua tsoonifaili juhul, kui see on registreeritud ilma nimeserverita või nende eemaldamisel olemasolevalt registreeringult. Kui domeen pole aga tsoonis, ei ole võimalik kasutada aga sellega seotud teenuseid.

Tsoonifailis info mitte avalikustamine on oluline võimalus juhtudel, kui ei ole soov avalikustada ajutisi kampaaniaid või brände. Näiteks juhul, kui soovid turule tulla mõne uue tootega ning vastavat domeeninime võimalikult kaua saladuses hoida, saad seda teha domeeni registreerimisel ilma nimeserverita. Sellisel juhul ei ole domeen internetis kättesaadav ning teistele leitav.

Tsoonifail uueneb iga kümne minuti tagant, seega on sul alati ligipääs kõige värskemale tsoonifailile.

Fail on alla laetav AXFR protokolli abil aadressilt zone.internet.ee. Näiteks: dig @zone.internet.ee ee. axfr > zone.ee

Tsooni sisu on kaitstud autoriõigusega (Creative Commons Attribution 4.0 International). Teenuse väärkasutamise või litsentsitingimuste rikkumise korral jätame endale õiguse blokeerida probleemi tekitanud IP-aadress ja võtta tagasi õigus andmeid kasutada. EIS hindab kõiki probleeme ja väärkasutuse juhtumeid ning õigus teha otsuseid blokeerimise või ligipääsu tagasivõtmise kohta on ainult EISi. Enne tsoonifaili avalikkusega jagamist või töötlemist võta meiega ühendust info@internet.ee – oleme rõõmuga valmis sinu küsimusi arutama!
Võid, kuid teatud alustel. Nimelt on tsoonifailis sisalduvad andmed kaitstud autoriõigustega ja need kuuluvad EISile. Tsoonifailile kohaldub litsents Creative Commons Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pea meeles, et litsentsi alusel on sul kohustus viidata autorile, litsentsitingimustele ja tehtud muudatustele. Samuti ei tohi tsoonifailile lisada täiendavaid juriidilisi ega tehnilisi piiranguid. Litsentsitingimuste rikkumisel on EISil õigus piirata ligipääsu tsoonifailile. Seega palume tutvuda litsentsitingimusetga enne tsoonifaili avalikkusega jagamist või töötlemist - abistame hea meelega litsentsitingimuste mõistmisel. Võta meiega ühendus info@internet.ee.