.ee tsoonifail

Avalik .ee tsoonifail

Mis on tsoonifail?

Tsoonifail on sisuliselt tekstifail, kus on informatsioon domeeninime ja temaga seotud teenuste, sh nimeserverite kohta. Selleks, et domeeniga seotud teenused oleksid internetis leitavad ja kasutatavad peab info nende kohta olema tsoonifailis.

Ligipääs .ee tsoonifailile

Tsoonifailis sisalduvad andmed on oma olemuselt avalikud, tsoonifailis on nad kättesaadavad kogumina. Fail on alla laetav AXFR protokolli kaudu aadressilt zone.internet.ee. Näiteks: dig @zone.internet.ee ee. axfr > zone.ee

Kui soovid, et domeen ei oleks tsoonifailist leitav

Selleks, et domeen ei oleks .ee tsoonifailist leitav, tuleb see registreerida ilma nimeserveri kirjeteta või kirjed eemaldada juba olemasolevalt domeenilt.
EISi kohustuseks on tagada, et DNS ehk nimeserveriteenus oleks kõigile kasutajatele katkematult kättesaadav. EIS tagab tehniliselt selle .ee lõpuliste domeeninimede tsoonifaili kättesaadavuse kaudu. Et EISi üks märksõnadest on läbipaistvus, otsustasime muuta tsoonifaili tervikuna kättesaadavaks alates 2019. aasta 5. juulist.  

Tsoonifaili sisu on autoriõigustega kaitstud ja kõik autoriõigused kuuluvad Eesti Interneti SA-le. Tsoonifaili andmeid või kasutada ja jagada üksnes litsentsi Creative Commons Attribution 4.0 alusel (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Kui kasutaja rikub litsentsitingimusi, on Eesti Interneti SA-l õigus blokeerida vastav IP aadressi ligipääs tsoonifailile ja tühistada isiku õigus kasutada edaspidi tsoonifaili. Eesti Interneti SA hindab ainuisikuliselt kõiki autoriõiguste rikkumisi ning otsustab juurdepääsu blokeerimise või tühistamise. Enne, kui tunned huvi jagada tsoonifaili andmeid teistega, kontakteeru enne meiega info@internet.ee.

1. Kas .ee tsoonifail on .ee domeenide nimekiri?

Tsoonifailis on informatsioon domeeninimede ja nendega seotud teenuste, sh nimeserverite kohta, kuid see ei pruugi olla ammendav .ee domeenide nimekiri.

Kui domeen on registreeritud ilma nimeserveri kirjeteta või kirjed on olemasolevalt domeenilt eemaldatud ehk seotud ei ole teenindavaid nimeservereid, siis domeeni tsoonifailis ei ole. Failis ei ole ka peatunud ja kustuvaid .ee domeene.

2. Kas tsoonifailis olevad isikuandmed on kaitstud?

Tsoonifailis ei ole konfidentsiaalset teavet – teave, mida me selles failis avaldame, on vajalik, et domeeninimi toimiks tehnilisel tasandil. 

Tsoonifailis on domeeninimesid teenindavate nimeserverite IP-aadressid. Nimeserveri olemusest tulenevalt on selliste IP-aadresside puhul tegemist infrastruktuursete IP-aadressidega, mitte personaalsete IP-aadressidega. Tsoonifailides sisalduvaid IP-aadresse loetakse avalikeks IP-aadressideks või internetiterminoloogia järgi taristuaadressideks (mis hõlmavad ka veebiservereid, ruutereid ja muid internetitaristu osade juurde kuuluvaid seadmeid). EIS-le teadaolevate IP-aadresside olemasolu tagab EIS-i põhitegevuse elluviimise, milleks on .ee domeeninimede kättesaadavuse tagamine läbi nimeserveriteenuse. Sellest tulenevalt ei ole avalikustatud IP-aadressid käsitletavad konfidentsiaalsete andmetena. Avaldame lisaks DNSi antavale teabele kättesaadavat teavet domeeninime kohta ka meie WHOIS-teenuse abil.

3. Kas avalik tsoonifail võib suurendada rämpskirjade hulka?

Tehnilise võimekuse korral on tsoonifaili olnud võimalik internetis leiduva info põhjal koostada ka varem, avalikustamine rämpskirjade saatmist tõenäoliselt ei muuda.

4. Mida teha, et domeen ei oleks tsoonifailis nähtav?

Kõik registreeritud .ee lõpulised domeenid ei ole tsoonifailist leitavad. Et välitda domeeninime sattumist tsoonifaili, tuleb see registreerida nimeservereid lisamata või eemaldada need olemasolevalt registreeringult. Tähele tasub panna aga seda, et kui domeeninime pole tsoonis, ei ole võimalik ka sellega seotud teenuseid kasutada.

Alati ei ole mõistlik brände ja ajutisi kampaaniaid eelnevalt avalikkuse ette tuua. Näiteks, kui soovid turule tulla mõne uue tootega ning vastavat domeeninime võimalikult kaua saladuses hoida. Nimeserveri kirjeteta registreerimisel saate domeeni registreerijaks, kuid domeen ei ole internetis veel kättesaadav ega teistele leitav.

5. Kui ajakohane on tsoonifailis avaldatud teave?

Tsoonifail uueneb iga kümne minuti tagant, seega on sul alati ligipääs kõige värskemale tsoonifailile.

6. Kuidas tsoonifaili alla laadida?

Fail on alla laetav AXFR protokolli abil aadressilt zone.internet.ee. Näiteks: dig @zone.internet.ee ee. axfr > zone.ee

Tsooni sisu on kaitstud autoriõigusega (Creative Commons Attribution 4.0 International ). Teenuse väärkasutamise või litsentsitingimuste rikkumise korral jätame endale õiguse blokeerida probleemi tekitanud IP-aadress ja võtta tagasi õigus andmeid kasutada. EIS hindab kõiki probleeme ja väärkasutuse juhtumeid ning õigus teha otsuseid blokeerimise või ligipääsu tagasivõtmise kohta on ainult EISl. Enne mis tahes katsetusi võta meiega ühendust aadressil info@internet.ee, oleme rõõmuga valmis sinu küsimusi arutama.

7. Kas ma võin tsoonifaili andmeid jagada teistega?

Võid küll, kuid teatud alustel. Nimelt on tsoonifailis sisalduvad andmed kaitstud autoriõigustega ja need kuuluvad Eesti Interneti SA-le. Tsoonifailile kohaldub litsents Creative Commons Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Pea meeles, et selle litsentsi alusel on sul kohustus viidata autorile, litsentsitingimustele ja tehtud muudatustele. Samuti ei tohi sa tsoonifailile lisada täiendavaid juriidilisi ega tehnilisi piiranguid. Kui rikud meie seatud litsentsitingimusi, on EISil õigus piirata sinu ligipääsu tsoonifailile. Seega palun tuvu litsentsitingimusetga enne, kui alustad jagamist teistega ja ära hakka eksperimenteerima. Võta meiega vajaduse korral ühendust ja abistame sind litsentsitingimuste mõistmisel info@internet.ee.