Eesti Interneti SA jagab kord aastas toetuseid projektidele, mille eesmärgiks on edendada interneti ja domeeninimede alast teadlikkust ning aidata kaasa vaba, turvalise ja usaldusväärse interneti toimimisele.

2022. aastal jagatakse toetust interneti ja domeeninimede alaste teadustööde ja uuringute tegemiseks ning noorte IT-hariduse edendamiseks (sh erinevad programmid, konverentsid ja uuringud).

Toetusi jagatakse tegevus- ja projektitoetuse vormis ning saajateks võivad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.


Toetuste andmise eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ja huvi IT vastu, sh tuua päevakajalised ja tulevikkuvaatavad IT-teemad noorteni, tekitada noortes püsivamat huvi infotehnoloogia vastu ning aidata kaasa interneti alaste süvateadmiste edendamisele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.02.2022 ning taotlus  tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee, järgides etteantud taotluse vormi. Taotlus peab olema lühike ja konkreetne (mitte üle 20 lehekülje). Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2022 - 31.12.2022. Kokku jagatakse taotlejate vahel 30 000 EUR toetust.

Toetuseid hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras - dokumendid leiad siit alt. Lisaküsimuste korral palun kirjuta meile info@internet.ee.