Kuidas saada .ee registripidajaks?

.ee registripidajaks saamise eeldused:

Esita taotlus

Tutvu Registrilepinguga ja esita EISile
registripidajaks saamise taotlus.

Sertifitseeri ennast

Pärast taotluse esitamist tuleb edukalt läbida nii domeenireeglite tundmise- kui tehniline EPP test. Testiga saad tutvuda siin ning kordamisküsimustega siin.

Allkirjasta registrileping

Kui eelnevad etapid (taotlus ja kaks testi) on edukalt
läbitud, saab allkirjastada Registrilepingu.

Tulenevalt kahetasemelisest nn. register-registripidaja registreerimissüsteemist saavad isikud, kes soovivad hakata tegelema Eesti .ee domeeni (ccTLD "country code top level domain") alla domeenide registreerimisega, akrediteerida end Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) juures .ee registripidajana. Kui registripidaja vastab kõigile Registrilepingus EIS-i poolt seatud nõudmistele, võib ta saada Registripidajaks.

Juba akrediteeritud registripidajate nimekirja leiad siit

Vastavalt Registrilepingule on Registripidajate õiguseks ja kohustuseks pakkuda Registreerijatele järgmiseid Registreerimisteenuseid:

 • domeeninime registreerimine;

 • registreeringu kustutamine;

 • registreeringu pikendamine;

 • domeeninime üleandmine;

 • kontaktandmete uuendamine;

 • nimeserverite haldamine;

 • registripidaja vahetamine.

Registripidaja akrediteerimise protsess koosneb järgmistest etappidest:

 • registripidajaks saamise taotluse esitamine;
 • vähemalt üks taotleja töötaja on EIS-i poolt sertifitseeritud (läbinud õppeprogrammi);
 • taotleja on edukalt sooritanud registri EPP serveri testi;
 • taotleja on nõustunud Eesti Interneti Sihtasutuse Registrilepingu tingimustega.

Taotlus on esimene samm teel Registripidajaks saamisel ning seda saab esitada siit. Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda Registrilepinguga ja analüüsida organisatsiooni võimekust tulla toime kõigi sealtoodud õiguste ja kohustustega. Esitatu taotluse vaatab EIS läbi esimesel võimalusel. Kui taotluses kirjasolev informatsioon ei ole täielik, annab EIS sellest taotluse esitanule teada. Lisaküsimuste korral kirjuta palun silver.sormus@internet.ee.

Taotluse laekumise järel saadab EIS taotlejale info õppeprogrammi läbimise, sh EPP serveri testi sooritamise võimaluste kohta. Antud tegevuste ajaline järjestus on määratud nii, et taotleja saab ise valida talle pakutud variantide hulgast sobivaimad. Tagamaks, et taotleja meeskonnas on isik(ud), kes on omandanud piisavalt teadmisi, nii üldisest domeenimaailma toimimisest kui ka Eesti registrisüsteemist, tuleb vähemalt ühel taotleja töötajal või esindajal läbida õppeprogrammi põhjal koostatud kirjalik test.

Testi edukal läbimisel võib isik ennast lugeda sertifitseeritud töötajaks. Sertifitseering kuulub isikule, kes testi on läbinud. Kui näiteks sertifitseeritud töötaja liigub ühe registripidaja juurest teise juurde, siis liigub sertifitseering temaga kaasa. Juhul kui sellise olukorra tagajärjel esimesel Registripidajal ei ole enam ühtegi registreeritud töötajat, peab ta kolme kuu jooksul sertifitseerima endale EISi juures uue töötaja.

Tagamaks, et taotleja on võimeline suhtlema registri EPP serveriga, tuleb läbi teha EPP test. Testis kontrollitakse, kas taotleja on võimeline looma kõigi seitsme registritoiminguga seotud EPP-käske ja edastama need registri EPP testserverisse. Taotlejale edastatakse registri EPP testserveri andmed selleks, et taotleja saaks soovi korral enda tarkvara toimimist kontrollida. Kui taotleja on testimiseks valmis, edastatakse talle testandmed. EIS kontrollib testi tulemusi ja teavitab sellest taotlejat.

Registrileping allkirjastatakse paberkandjal või digitaalselt EIS-i ja Registripidaja volitatud esindaja(te) poolt. Küsimuste osas kirjutage helen.aaremae@internet.ee.

EIS on koostöös .ee akrediteeritud registripidajatega valja töötanud registripidajate Hea Tava, mis annab sellega liitunud registripidaja klientidele täiendava kindluse, et .ee domeeni tellimisel saavad nad kõrgemale kvaliteeditasemele vastavat teenust. "Elite Partner" on tunnustus registripidaja klienditeenindusele ja teenuste kvaliteedile. Hea Tavaga liitumine on registripidajale vabatahtlik ja seda saab teha siit. EIS annab 30 päeva jooksul alates avalduse esitamisest registripidajale liitumisest teada.