Reserveeritud domeenide nimekiri


Domeenireeglite punkti 3.2.5 kohaselt on teatud domeenid reserveeritud ja neid saavad Domeeninimena registreerida üksnes õigustatud isikud. Reserveeritud domeenide nimekirja kehtestab EIS-i juhatus ja see on avaldatud EIS-i veebilehel.

Reserveeritud domeenide nimekirja lisab EIS-i juhatus ajutiselt domeeninimed, mille registreerimise on EIS võimaldanud ainult õigustatud isikutele eesmärgiga kaitsta internetikasutajaid võimaliku pahatahtliku tegevuse ja väärkasutuse eest.

Domeenivaidluste Komisjoni reglemendi kohaselt on reserveeritud ka Vaidlustusavalduse esemeks olev .ee domeeninimi juhul, kui selle domeeninime registreering on kustunud. Sellise reserveeritud domeeninime registreerimist võib taotleda kolme aasta jooksul Komisjoni otsusest selleks õigustatud isik.

Samuti on reserveeritud kõik Eesti Territooriumi Haldusüksuste nimistus kinnitatud kohanimedega samased domeenid registreerimiseks vastavale kohalikule omavalitsusele või tema poolt määratud isikule.

Reserveeritud on ka kõik üksnes numbritest koosnevad domeeninimed, mis on samased Eesti numeratsiooniplaanis numbriloa alusel kasutatavate lühinumbritega, mis on reserveeritud vastava numbriloa omanikele numbriloa kehtimisperioodi ajal.

Lisaks on reserveeritud kõik eestikeelsed riiginimed registreerimiseks vastavat riiki esindava saatkonna või konsulaadi poolt.

Domeeninime registreerimist võib taotleda esitades domeeninime registreerimise taotluse vastavalt Domeenireeglites sätestatule koos vastava reserveeritud domeeninime registreerimise õigust kinnitavate materjalidega.