Juhul kui pooled ei alusta kohtumenetlust, on Domeenivaidluste Komisjoni otsused siin lehel avalikult kättesaadavad 14 päeva pärast otsuse tegemist.

2022

2015

2014

2013

2012

2011

2010