EIS teeb Domeenivaidluste Komisjoni otsused avalikult kättesaadavaks 14 kalendripäeva möödumisel otsuse tegemisest arvestades, et menetluse osapooltel on selle 14 päeva jooksul võimalus alustada vaidluse all oleva .ee domeeninime suhtes kohtumenetlust.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013