Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

CENTR RD15 - oksjon kogub hoogu

Aasta viimane tehnilisema CENTRi seltskonna kohtumine oli R&D ehk arenduse teemaline. Peateemat sel korral polnud, aga läbi käisid mõtted oksjonist masinõppeni.
CENTR RD15 - oksjon kogub hoogu

Nagu ikka on R&D kohtumine meie jaoks üks keerulisemaid. R&D eestikeelne vaste on vist teadus ja arendus, meil on aga väikese registrina teadustegevuse võimalused tugevasti piiratud. Enamasti eelneb arendustegevusele põgus analüüs või arutelu ja nö teadus- ja uurimistegevus toimub reaalelu baasil kui arenduse tulemus on kasutajateni viidud. Osadel registritel on uurimisrühmad suuremad kui meil on registris inimesi. Nii mõnigi teema või käsitlus käib seetõttu vähemalt minu jaoks kõrgelt üle pea.

Samas, lähen alati nendele kohtumistele oma eesmärkidega - sel korral oli selleks ärianalüüs (BI) ehk lahendused, mida me võiks kaaluda, et viia oma töötajate, partnerite ja interneti huvilisteni kvaliteetsem analüütika - statistika, graafikud ja mõõdikud .ee arengute kohta.

Põhjust on enda ja kogu EISi meeskonna üle uhkus tunda. Ja siin kohal ka tänusõnad  registripidajate töögrupi liikmetele, kes aitasid lahenduse väljatöötamisele kaasa ning erilist äramärkimist väärib Zone kes lisaks on tegelenud ka interneti kasutajate teavitamisega oksjonite kohta. Tundub, et “muutsime oksjoniga domeenindust” pole enam lihtasalt mingi asi mida öelda. Austria register on teinud otsuse juurutada kustuvate domeenide oksjon oma registris. Samuti olen olnud üsna tihedas kontaktis Poola registriga, kes on samuti juurutamise ette võtnud. Oleme teenäitajad. Saaks nüüd ainult sellest edust natuke julgustust, et ka järgmised uuenduslikud mõtted ellu viia…

Ehk ülekohtuselt, aga vähemalt enda jaoks kurioosumina tooks välja itaallased, kes on välja arendanud plokiahela-põhise domeenioksjoni süsteemi. See mõte jäi mind vaevama ja vaevab siiani. Kardan, et mul on midagi olulist märkamata jäänud ja sellepärast lihtsalt ei mõista selle valiku sisu. Tundub, nagu lähtekohaks oli mõte midagi teha blokiahelaga ja sellele järgnes mõte mida teha, koos otsitud põhjendustega miks. Itaallased ütlesid ise, et selline lahendus tagab detsentraliseerituse, läbipaistvuse ja usaldusväärsuse. Aga kas pole mitte oksjon kui selline juba loomu poolest tsentraliseeritud? Keegi korraldab, määrab reeglid ja kontrollib protsessi. Ka nende lahenduse puhul on ikkagi register keskses rollis. Vaigistamatus (inglise keeles immutability)? Itaallased valisid oma lahenduse mudeliks privaatse pilve (inglise keeles private cloud) st register määrab ja seega omab kontrolli ka “kaevurite” üle ehk nende võrgu sõlmede üle, mis tegelevad tehingute kinnitamisega. Jääb järgi läbipaistvus - iga oksjonil osaleja omab nüüd ja ka tagantjärele ülevaadet kõikide pakkumiste kohta. Kõnealuses lahenduses kasutavad nad inglise oksjoni portsessi ehk traditsioonilist avatud enampakkumist. Kauba müüja huvi on ju saada suurim võimalik hind oma toote eest! Mis peaks olema tema motivatsioon valida madalam pakkumine või kuidagi muud moodi manipuleerida tulemusega? Teisalt on blokiahel loomult väga ressursimahukas - ühe tsentraalse andmebaasi asemel, mida iga soovija võiks pärida, on samast andmebaasist väga palju koopiaid. Aga tore, et proovivad ja ootan nende pilootprojekti tulemusi suure huviga.

Uurisin analüütika lahendusi, mida erinevad registrid statistika, mõõdikute ja töölaudade jaoks kasutavad. Tegeleme vaikselt ka omalt poolt graafikute ja mõõdikute küsimusega, et oma tööd paremini korraldada ning pakkuda kvaliteetsemat ja vahetumat infot registripidajatele. Oleme seni ise käsitsi iga mõõdiku jaoks päringuid kirjutanud ja otsinud abivahendeid nende põhjal graafikute kujutamiseks. See on üsna piiratud võimalustega ja töömahukas protsess, mida võiks asendada mõne valmis ärianalüüsi lahendusega (BI). Endisest elust meenus kohe Pentaho, kuid selgub, et see pole enam nii vabalt kasutatav kui vanasti. Kommertslahendusi püüaks võimalusel vältida, et saaksime selle lahenduse teha oma vabavaralise registri lahenduse osaks. Näiteks, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Prometheus/Grafana või hoopis midagi Ruby põhist nagu Blazer. Kas keegi teab mingit head vabavaralist lahendust, millel oleks oma andmeintegratsiooni kiht ja visualiseerimise lahendus?

Taani register (.dk) kasutab Qlik-i aga pole rahul, liiga jäik ning tegelevad oma infra .neti ja MS 365 platvormile viimisega, millega kaasneb võimalus kasutada Microsofti enda BI vahendeid. Sellest loodavad nad enamat. Saksa register (.de) kasutab Tabelaud, seda kasutab ka CENTR oma statistika lahenduses, kuid see on ka kommertslahenduste seas kallis. Austria registrist ootasin kõige enamat, sest nad on eriti aktiivsed analüütika, statistika ja selle alusel järelduste ning ennustuste tegemises. Üllatuseks kasutavad nad andmete visualiseerimiseks enda kodukootud javascripti-põhist töölauda. Samas leidsin mitmeid huvilisi, kellele see teema korda läheb ja kellega koostöös õnnestub ehk leida midagi toimivat.

Lõpetuseks tuli Hollandi registri arendusosakonnaga juttu nende uusimast projektist - ajateenusest, mis on ka meie majas teema. Ajateenuse pakkujaid on väga palju igalpool üle maailma, kuid hollandlased märkasid, et kaalutletud valiku tegemine nende hulgast on väga raske - puudulik dokumentatsioon ja tugi ning suur sõltuvus Ameeriklaste GPSist. Nii sündis plaan teha üks korrektne ajateenus ning sündis time.nl ja selle tuules NTS (Network Time Security) ehk turvaline ajateenus nts.time.nl. Aja allikana kasutavad GPSi, Euroopa Galileod ja DCF77 raadio signaali. Hea eeskuju, millest isegi õppida ja midagi eeskujuliku avaliku ajateenusena kogukonnale tagasi anda.

Kommentaarid

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi