Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

.ee reeglid muutuste tuules

Mõtle kaasa ja anna meile teada! .ee ja sihtasutuse igapäevast tegevuse aluseks on eelkõige .ee domeenireeglid ja .ee edasimüüjatega (registripidajatega) sõlmitud leping. Uue jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi ka: GDPR) tõttu ja kaasajastamise eesmärgil uuendada .ee registreerimise reegleid, millele ootame internetikogukonnalt kaasamõtlemist! 
Kõigepealt .ee domeenireeglitest. Tegemist on tüüptingimustega, mis reguleerivad EISi, domeeni registreerija ja registripidaja ehk teenusepakkuja vahelist õigussuhet.  

Füüsilisest isikust registreerija andmete avalikustamine domeeniotsingus WHOIS
.ee ei avalda domeeniotsingus WHOIS füüsilisest isikust registreerija andmeid. Loome siiski võimaluse registreerijaga ka edaspidi ilma tema isikuandmeid avaldamata ühendust võtte (loe selle kohta blogipostitust SIIT).

Domeeni autoriseerimiskoodi registripidaja vahetuseks saad küsida ka EIS-lt
Samuti soovime viia domeenireeglid vastavusse registreerijate tänaste vajadustega ning laiendada EIS-i poolt autoriseerimiskoodi väljastamist – mõjuval põhjusel anname koodi ka varem kui 5 tööpäeva möödudes registripidajale soovi avaldamisest.

Oma domeeni küljes olevaid kontaktandmeid saad muuta ka .ee registreerija portaalis 
Täiendame registreerija portaali funktsionaalsust ning võimaldame domeeniomanikul lisaks teenusepakuja ehk registripidaja juures ka .ee portaalis endaga seotud kontaktandmeid muuta.

Keelumärkega kustunud domeeni lisame reserveeritud domeenide nimekirja
Teatud juhtudel võib EIS domeeninimele seada keelumärkeid (nt kohtumääruse alusel). Protseduuri lihtsustamise eesmärgil lisame keelumärkega kustunud domeeni reserveeritud domeenide nimekirja, et domeenid ei kaoks. 

Muudatused teenusepakkujate ehk registripidajate lepingus
Täpsustame registripidaja ehk teenusepakkuja kohustusi registreerija ehk kliendi isikuandmete töötlemisel (nt milline infot tuleb registreerijale isikuandmete töötlemisel edastada, mida teenuselepingus täpsustada, registripidaja kohustus edastada EIS-le rikkumisteated jms). Lisaks peavad registripidajad pidama töötlustoimingute registrit ning vajadusel läbi viima andmekaitsealast mõjuhinnangut. Täpsustame registripidajate vastutusala juhul, kui ta kasutab domeeni edasimüümisel kolmandaid ettevõtteid või soovib edastada kliendi ehk registreerija isikuandmeid välisriiki, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
Samuti pakume registripidajatele võimalust pikendada aeguvaid domeene automaatselt.

Tutvu meie muudatusettepanekutega, kõik kogukonnapoolseid täiendavad ettepanekuid on teretulnud! Jäta oma mõte kommentaaridesse!


Muudatused peaksid olema jõustunud hiljemalt 25. mai 2018.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi