Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

EIS kuulutab välja toetusvooru internetialase teadlikkuse tõstmiseks; taotluste esitamise tähtajaks on 1. veebruar

Toetusi jagatakse kord aastas tegevus- ja projektitoetusena ning saajateks võivad olla kõik Eesti Vabariigis registreeritud MTÜ-d, SA-d, riigi- ja nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EISi poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.

EIS kuulutab välja
toetusvooru
internetialase
teadlikkuse tõstmiseks; taotluste esitamise tähtajaks on 1. veebruar

2022. aastal jagatakse toetust interneti ja domeeninimede alaste teadustööde ja uuringute tegemiseks ning noorte IT-hariduse edendamiseks, samuti võivad toetust saada erinevad programmid, konverentsid ja uuringud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.02.2022 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee, järgides etteantud taotluse vormi. Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2022 - 31.12.2022. Kokku jagatakse taotlejate vahel 30 000 EUR toetust.

Toetuseid hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras. Lisaküsimuste korral palun kirjuta meile info@internet.ee.

Toetuste korra ning kõik toetuse esitamiseks vajalikud materjalid leiad siit - kliki >>>

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi