Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

NB! EISi toetusvooru tähtaega internetialaste uurimuste ning noorte IT-teadlikkuse tõstmisega seotud projektidele on pikendatud kuni 28. aprillini

Konkursi eesmärgiks on innustada interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööde tegemist, mis aitaksid kaasa internetialaste süvateadmiste edendamisele. Samuti tõsta noorte teadlikkust ja huvi IT vastu ning tuua noorteni kõik valdkonnaga seotud päevakajalised ja tulevikkuvaatavad teemad.
NB! EISi toetusvooru tähtaega internetialaste uurimuste ning noorte IT-teadlikkuse tõstmisega seotud projektidele on pikendatud kuni 28. aprillini
Toetuse saajateks võivad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.

Toetusi jagatakse tegevus- ja projektitoetuse vormis.

Taotluste esitamise uueks tähtajaks on 28.04.2023 ning taotlus tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee järgides etteantud taotluse vormi. Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023. Kokku jagatakse taotlejate vahel 50 000 EUR toetust.

Toetusi hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Täpsemad taotluse hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning muud olulised tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras.

Toetuste korra ning toetuse esitamiseks vajalikud materjalid leiad siit - kliki >>>


Lisaküsimuste korral palun kirjuta meile info@internet.ee.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi