Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Kes ikkagi valitseb internetti? Vol 2!

Internetikogukonna (hoog)tööna sünnibki tulemus! Tõesti, ICANNi töörühma 1.12.14 uuest IANA haldamise ettepanekust, mida 28.02.15 blogipostituses tutvustasin, ei ole suurt midagi järgi jäänud. 11.06.15 oli kogukonnal laual uus ettepanek ja selle kiitsid ICANN53 heaks kõik 5 ICANNi allorganit (ccNSO, GAC, GNSO, At - Large, SSAC).
Müts maha töörühma ees, kes kogukonna tagasisidet arvestades sellise mudeli välja töötasid, mis sai nii suure toetuse. Lootus on jälle olemas, et interneti haldamine läheb USA ministeeriumi küljest kogukonna ja ICANNi kätte.

Sellesse vaheetappi jõudmine nõudis kümnete, kui mitte öelda sadade inimeste tõelist hoogtööd, oma vaba aja arvelt ja pere kõrvalt.
Mis meil täna siis laual on? Hea pildi annab sellest võrdlus tänasest olukorrast ja tulevasest mudelist.
Uue mudeli voorus on tema lihtsus. IANA oleks tulu mittetaotlev organisatsioon, mis on eraldatud ICANNist ka õiguslikult, mis omakorda peaks tagama tema toimimise ka näiteks ICANNi pankroti korral. IANAle luuakse oma Juhatus, kus esindatud ka 2 sõltumatut Juhatuse liiget, kuid jääb samas tugevalt seotuks ICANNiga.
CSC ( Customer Standing Committee) teostab järelevalvet IANA üle vastavalt teenuse taseme (kvaliteedi) kokkuleppele (SLE/SLA) ja lahendab võimalikke vaidluseid. Sellesse kuulub 5 registri esindajat (2 ccTLD, 2 gTLD ja 1 mitte ccTLD või gTLD). CSC on ühtlasi ainuke nn organ, mis on üle kandunud “lõppmudelisse” esimesest ettepanekust.
IFR (IANA Function Review) teostab perioodilist ülevaatust IANA funktsioonide asjakohasuse üle. Esimene ülevaatus on 2 aastat pärast rakendumist ja järgmised 5 aasta tagant. IFR raporteerib nii ICANN-le kui ka IANA Juhatusele. Ka selles meeskonnas on 3 ccTLD esindajat.

Kas nüüd on kõik selge ja otsustatud? ICANN53 saadud suur toetus teeb järgneva vast kergemaks aga ees ootab siiski 3_etappi. Kõigepealt ICANNi sisene otsustusprotsess, mis peab lõppema ICANNi Juhatuse otsusega. Siis teine etapp, mis seisneb USA kaubandusministeeriumi analüüsis “lõplikule mudelile” ja USA Kongressi vastav otsus. Selle etapi kestus on ca 4 - 5 kuud. Kusjuures ICANN peab enne Kongressi otsust vastava mudeli seadustama. Viimane etapp on siis mudeli rakendamine. ICANN56 ehk 2016 juuni võiks olla kogu protsessi õnnelik lõpp. Tänaseks on seega selge, et septembriks 2015 üleminekut ei toimu ja NTIA-l tuleb senist lepingut ICANNiga pikendada, aastaks või kaheks, on juba nende mõtlemise koht.

Kogu IANA järelevalve ülemineku protsessi jooksul on toodetud meeletu hulk dokumente ja isegi protsessis kaasa lööjatele võttis see vahepeal silme eest kirjuks. Ainuüksi selles protsessis kasutatud lühendite loetelu ja selgitused lühenditele on rohkem kui A4 pikk. Inimlikus mahus kokkuvõte aga siin

IANA haldamise uue mudeli väljatöötamine võiks olla aga kinnituseks, et MSM ehk sidusrühmade koostöömudel toimib. Iseasi, kas seda peaks tegema hoogtöö korras.

Jah, e-Eestiski võiks interneti kogukonna koostööna sündida tuumakaid asju!

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi