Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Lühikesed registreeringud @ CENTR Tech 35

Tõeline väärtus CENTR Tech tüüpi kokkusaamiste külastamisest sünnib ettekannete vahelisel ajal. CENTRi üritusel kuuldud esitlustest ja seotud mõtetest loe eelmisest postitusest.

EIS lisab uuel aastal võimaluse registreerida domeeni ka lühemaks ajaks kui aasta. Ajendi selleks annab konkurents .eu-ga, mis oma agressiivse hinnastamise poliitikaga on tekitanud olukorra, kus registreerijad valivad .ee asemel puhtalt hinna pärast .eu. Siit mõte võimaldada ettevõtmistel ja üritustel, mis on oma loomult ajutised - peod; üritused; häkatonidel ja idu-ettevõtete üritustel, nagu näiteks Garage48, sündivad projektid - lühemaid registreerimise perioode .eu-ga konkurentsi võimaldava hinnaga. Iga hinnalangetamisega kaasnevad ka omad riskid - riskid turvalisusele, sest madalam hind teeb domeenid kättesaadavamaks ka kurjade kavatsustega registreerijaile. Nii võtsingi eesmärgiks uurida, kas kellelgi on kogemusi lühikeste registreeringutega ja kas see ka reaalselt kuidagi domeenidega tehtava kuritegevuse osas mõju on avaldanud.

Veidi üllatavalt aga osutus vastava kogemuse leidmine keeruliseks. Teistest registritest pisut erinev lähenemine on sakslastel ja hollandlastel, kes pakuvad lühikest registreerimise / pikendamise perioodi oma registripidajaile, aga neil puudub teadmine, kas keegi registripidajaist seda ka reaalselt lõppkasutajale pakub. Lühike registreerimise periood on nende näitel pigem vahend registripidajaile oma rahavoogude paindlikumaks juhtimiseks.

Ülevaate puudumine registreerijatele pakutavate registreerimiseperioodide kohta on tingitud domeeni aegumise kontseptsiooni puudumisest. Domeen registreeritakse määramata ajaks ja kokku lepitakse maksegraafik. Ka näiteks WHOISis puudub aegumise kuupäev. Sakslaste puhul ongi ainult üks võimalus - registripidajad maksavad registreerimiste ja pikendamiste eest igakuiselt. Hollandi registri puhul lepivad register ja registripidaja maksegraafiku kokku registrilepingus - valikus on 1 kuu, 3 kuud või 1 aasta. Missuguseid perioode, või kuidas registripidaja registreerijat tasustab, register ei reguleeri. Kui registreerija jätab ettenähtud ajaks registripidajale maksmata, algatab registripidaja kustutamise protsessi, domeen liigub nö viimase võimaluse registripidaja juurde (meie mõistes ee Direkt) ja vabaneb sealt kõigile registreerimiseks kui registreerija midagi ette ei võta. Ülesjäänud võlgnevuse lahendavad registreerija ja registripidaja omavahel tsiviilkorras. 

Minu jaoks on sümpaatne just sakslaste lihtne lahendus, kus registripidaja tasub registrile igakuiselt ja on sisult täiesti vaba missuguseid perioode või maksegraafikut registreerijale pakub, olgu selleks siis 1 kuu või 100 aastat.

Tulles tagasi lühikeste registreerimisperioodide juurde, ütlesid hollandlased, et suure tõenäosusega pakuvad registripidajad lühikest maksegraafikut ka registreerijatele - põhjuseid on nii seadusandlusest tulenevaid kui näitkeks majutusteenuste eest makstavad praktikad. Aga mingisuguseid lühikestest perioodidest tulenevaid probleeme ei osanud kumbki välja tuua

Meie domeeni regulatsioon näeb ette konkreetseid registripidajate poolt registreerijatele pakutavaid registreerimise perioode. Hiljuti korraldatud uuring olemasolevate registreerijate hulgas näitas, et huvi sellise võimaluse vastu on olemas. Näeme riske, kuid need on pigem seotud odavneva hinna kui registreerimise perioodiga. Konkureerime .eu-ga, kes pakub esimese aasta registreeringut lõppkasutajale hinnaga umbes 5€. Võtame kõrvale näiteks hollandlased, šveitslased või sakslased, kus domeeni hulgihind on vahemikus 2-5€ aastas - samas suurusjärgus meie välja pakutud 3 kuulise perioodi hinnaga. Nende puhul on tegemist jätkuvalt toimivate, kvaliteetsete ja turvaliste tippdomeenidega. Seega tundub, et vabamad võimalused ausa registeerija jaoks kaaluvad üle kurikaelte ohu. Teenuse hind kuritahtliku tegevuse eemale hoidmiseks on minu arvates nii kui nii väga vale meede, sest karistab samal ajal ka ausat registreerijat. Selle asemel teeme jätkuvalt tööd tugeva isikutuvastusega registreerimise toimingute käigus, mis on palju tõhusam vahend .ee atraktiivsuse vähendamisel kurjuse tööriistana.

Veel üks idee mida hollandlased teevad - tavapärase esmaregistreeringutele pakutava allahindluse asemel pakuvad nad soodsamat hinda pika ajalooga domeenidele, väärtustades nii kestvat kliendisuhet. Nende kogemuses küll ei jõua see soodustus lõppkasutajani, kuid vähemalt motiveerib registripidajat veidi pingutama, et domeenid pikendatud saaks.

Veel intellektuaalselt huvitavat infot - lätlased muudavad uuest aastast oma isikukoodi struktuuri. Seni on see suhteliselt sarnane Eesti isikukoodi loogikale, kuid tuletatuna väidetavalt mingist uuest EU isikuandmete kaitse poliitikast muudavad nad selle nüüd täiesti juhuslikuks numbrijadaks - eesmärk on peita ära isikuandmed nagu sugu, sünniaeg ja sünnikoht, mida on täna isikukoodist võimalik välja lugeda. Kõik uued kodanikud hakkavad saama kohe uut koodi, senise koodi omanikud saavad vabatahtlikkuse alusel oma koodi välja vahetada. Pole millestki sarnasest Eesti kontekstis kuulnud ja loodame et ei kuulegi.

Selleks korraks kõik. Järgmine tehnilise kogukonna kohtumine toimub kevadel.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi