Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Registripidaja Spin TEK AS kaudu olid päritavad registreerijate nimed

18.02.2019 laekus EISile info, et ee akrediteeritud registripidaja Spin TEK kodulehe kaudu oli kuni eilseni võimalik pärida kõikide .ee domeeni registreerijate ees- ja perekonnanime. Sinna kuulusid nii eraisiku kui juriidilise isiku nimed. SPIN TEK AS-l polnud õigust sellisel viisil domeeni registreerijate andmeid avaldada. Eesti Interneti SA peatas Spin TEK AS ligipääasud .ee registrisüsteemi andmebaasile seniks, kuni registrilepingu rikkumine on registripidaja poolt kõrvaldatud.
EIS ei avalda WHOIS-teenuse andmebaasi kaudu eraisikust domeeni registreerijate ees-ja perekonnanime. Seda ainult juhul, kui selleks on olemas domeeni registreerija nõusolek. WHOIS-teenus on avalik andmebaas ja kätesaadav whois.tld.ee (WHOIS) või rwhois.internet.ee (Rest WHOIS).

.ee akrediteeritud registripidajatel on lubatud kasutada .ee domeeni andmete avalikul avaldamisel üksnes EISi poolt loodud WHOIS-teenuse andmebaasi, mille vahendusel edastatakse domeeninime ja registreerija kohta käivaid andmeid piiratud kujul üldkasutatavas andmesidevõrgus (vaata WHOIS-teenuse kasutajatingimusi siit).


Registripidaja Spin TEK ei kasutanud enda kodulehel EISi poolt loodud .ee WHOIS-teenuse andmebaasi, vaid edastas avalikkusele domeeni registreerija infot, pärides seda otse .ee registrisüsteemi andmebaasist. Sellisel viisil ei ole registripidajal EISiga sõlmitud lepingu alusel õigus avaldada ilma õigusliku aluseta kolmandatele isikutele domeeni registreerija andmeid, mis on talle kättesaadavad .ee registrisüsteemi andmebaasi kaudu. .ee akrediteeritud registripidaja kohustus on jälgida registrilepingust tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid. Registripidajal on kohustus hoida tema poolt kogutud ja teatavaks saanud isikuandmeid organisatsiooni siseselt konfidentsiaalsetena ning kasutada isikuandmeid vaid registripidaja rollist tulenevate domeeniga seotud ülesannete ja EIS-i poolt esitatud juhiste täitmiseks.

Registripidajal on ligipääas .ee domeeni registreerija andmetele, mis on registripidaja enda poolt registreeritud (tema kliendid) ja piiratud mahus nendele registreerija andmetele (domeeniga seotud kontaktide ees-ja perekonnanimi), mis on teiste .ee akrediteeritud registripidajate poolt registreeritud. Need andmed on registripidajatele vajalikud teenuse osutamiseks, näiteks domeeni omanikuvahetused, kuid neid andmeid on registripidajal õigus kasutada registrilepingu alusel üksnes registripidaja rollist tulenevate ülesannete täitmiseks. 

Teeme SPIN TEK AS-ga koostööd probleemi kõrvaldamisel.

Kommentaarid

Günther19.02.2019

See, et Te endiselt kasutate eel-ajaloolist süsteemi, kus domeeni üleviimiseks peab endiselt lisaks EPP koodile allkirjastama mingisuguse dokumendi on oma aja ära elanud! Suvaline registrpidaja ei pea nägema sellist infot! See pole nende asi kellele domeen ennem kuulus. Tahate öelda, et GDPR raames on täidetud põhjendatud nende andmete avaldamine?

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi