Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Sihtasutus läbis edukalt ISKE vastavusauditi

Eesti Interneti Sihtasutus läbis edukalt .ee domeenide registreerimise süsteemi auditi, mille tulemusena saime ametliku kinnituse ISKE rakendamise kohta. ISKE rakendamine annab .ee domeeni registreerijatele kindluse, et sihtasutus on oma süsteemide infoturbe riske hinnanud ja määranud vastavad turvameetmed.
Sihtasutus läbis edukalt ISKE vastavusauditi
Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) on Küberturvalisuse seaduse alusel olulise teenuse osutaja ning kohustatud läbi viima turvaauditi, milleks valiti ISKE.

ISKE on infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus. Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel kasutatavatele infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele turvalisuse tagamiseks, kuid seda saavad rakendada muud organisatsioonid oma infoturbe eesmärkide saavutamiseks. ISKEs on kirjeldatud kolm turbeastet – madal (L), keskmine (M) ja kõrge (H). Turvaklasside määramisel lähtutakse teabe konfidentsiaalsusest, teabe terviklikkusest ja käideldavusest. (Allikas: Riigi Infosüsteemi Amet)

Tulenevalt sihtasutuse süsteemides olevast teabest, on EISi turvatasemeks keskmine (M). ISKEs on infoturbe osas määratud teatud andmete-tegevuste turvalisuse määrad-riskid. ISKE kui turvameetmete süsteem ise ei kaitse, kuid määrab ära, kuidas EIS oma andmeid infoturbe kontekstis plaanib kaitsta. ISKE alusel pole andmed vaid süsteemides olevad isikuandmed, vaid kõik süsteemis olev teave. ISKE rakendamine annab kasutajale kindluse, et sihtasutus on oma süsteemide infoturberiske hinnanud ja määranud turvameetmed.

Registrisüsteemi ISKEle vastavusauditi teostas I&T Advisor OÜ. Auditi tulemusena kinnitati, et sihtasutuses on ISKE rakendatud, sh anti soovitusi, mida võiks veel paremaks muuta. ISKE rakendamine on pidev protsess, sest muutuvad nii IT-keskkond, turvaohud kui ka -meetmed.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi