Uudised, sündmused ja blogi

Siit leiad kõik meie uudised, blogipostitused ja ürituste, hoolduste ja katkestuste informatsiooni.

Tagasi

Vaata nimevõistluse "Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi" võitjaid!

Emakeele Seltsi ja Keeleameti korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus kuuendat korda. Lisaks varasematele kategooriatele (tootmis- ja teenindusettevõte, vabaühendus, aasta uustulnuk, haridus- ja kultuuriasutus, õpilasfirma) lisandus sellel aastal esmakordselt ka tabavaima rahvusdomeeninime kategooria.
Vaata nimevõistluse
Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid. Ettevõtmine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisele.

Ettepanekuid saabus erakordselt rohkesti (72), üldpilt annab tunnistust, et huvitavad eestikeelsed nimed on hinnas ja eesti keelt avalikus ruumis väärtustatakse. 

Žürii liige, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja Peeter Päll: "Paljud on üllatusega avastanud, et nimepanek pole üldse kerge ülesanne. Nimega tahetakse ju saavutada korraga mitut eesmärki: anda lühikokkuvõte tegevusest, suunata see sihtrühmale, olla heakõlaline, ühtlasi meeldejääv ja hõlpsasti kasutatav. Kui seda teha veel ilusa eestikeelse nimega, on pingutus seda enam tunnustust väärt. Emakeele Selts on eesmärgiks seadnud edendada eesti keele kasutust, kus iganes võimalik, ja seda teenib ka Eheda Eesti nimevõistlus. Soovime sellega kindlustada, et meie avalik ruum jääks valdavalt eestikeelseks."

Laureaadid valis žürii, milles on esindatud Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, HTMi keeleosakond, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti Interneti Sihtasutus. Žürii koosseis: Ilmar Tomusk (esimees), Reili Argus, Birute Klaas-Lang, Aime Klandorf, Helle Metslang, Peeter Päll, Heiki Rits, Sirli Zupping, Andres Tarto.

Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: auhind määratakse tunnustusena Eesti ettevõtjale, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; kelle internetiaadress on eestikeelne, lihtne ja teistest eristuv, selge ja tähenduslik ning üheselt mõistetava kõlapildiga, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.


2021. aasta võitjad kategooriate kaupa:


Rahvusdomeeninimi: ühetähejutud.ee
Ära märgiti stiilnesalk.ee, tekstitohter.ee, meemehed.ee

Õpilasfirma: Leivik
Ära märgiti Prühted

Aasta uustulnuk: Kõhuvabohu OÜ
Ära märgiti Rohupood OÜ, Kriksadull OÜ, Tekstitaip OÜ

Teenindusettevõte: Kaine Kärbes OÜ
Ära märgiti Tähemõrsja OÜ, Stiilne Salk OÜ, pagar-deli-resto Päris (Maitse sepad OÜ)

Tootmisettevõte: Ilmavald OÜ
Ära märgiti Traageldaja OÜ, Sokisahtel OÜ, Ühetähejutud OÜ

Haridus- ja kultuuriasutus: OÜ Mõttemaru
Ära märgiti Väike Päike Lasteklubi OÜ

Vabaühendus: võitjat välja ei kuulutatud
Ära märgiti Elav Elva (SA Elva Kultuur ja Sport)

Võitjad kuulutati välja 8. oktoobril kell 10 Emakeele Seltsi Youtube’i kanali kaudu, vt video siit.  Sõna said Ilmar Tomusk (Keeleamet), Andres Tarto (Eesti Interneti Sihtasutus), Killu Mei (Keeleamet ja Emakeele Selts) ning Raili Mägi (Kaine Kärbes OÜ, teenindusettevõtte kategooria võitja).

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi