Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Aastaraamat 2010. aasta majandustulemustega

Eesti Interneti SA nõukogu kinnitas sihtasutuse 2010. aasta aruande ning tutvus Saar Polli poolt läbiviidud domeenikasutajate rahulolu-uuringu ja kokkuvõttega aasta tegemistest.
2010. aasta jooksul registreeriti kokku 38 187 domeeni, käesolevaks hetkeks on registris 59 205 .ee-lõpulist domeeninime.

2010. aastal olid Eesti Interneti SA peamised tegevused tippdomeeni .ee üleviimine kaasaegsele domeenikorrale ja Eesti rahvusdomeeni senisest kättesaadavamaks muutmine, uue tippdomeeni infrastruktuuri väljaarendamine, domeeniregistri korrastamine ning väärtuslike domeenidega spekuleerimise vastase domeenivaidluste komisjoni käivitamine. 

Uuringufirma Saar Poll OÜ viis 2011. aasta märtsis läbi domeeni registreerijate rahulolu-uuringu. Selle eesmärk oli selgitada välja, millised on olnud kogemused uue domeenikorra ajal .ee-domeeni registreerides ning kuidas ollakse uue korraga rahul. Saar Polli sotsioloog Eve Telpt: „ Uuring näitas, et 87% vastajate hinnangul toimus .ee domeeninimede registreerimine neil tõrgeteta. 5. juulist 2010 kehtima hakanud uue Eesti domeenikorra laienenud võimalustest ollakse kõige enam rahul asjaoluga, et nüüd on ühel isikul võimalik registreerida mitu domeeninime (91% vastajaist). Eraisikutele antud domeeninimede registreerimise õigusega on rahul 82% ja domeeninimede kahetasemelise registreerimissüsteemiga 62% vastajaist. Ootuspäraselt on uuendustega sagedamini väga rahul just need vastajate grupid, kelle võimalusi antud uuendus laiendab.“ 

Organisatsooni tegevuskulud ja süsteemide arenduskulud olid 2010. aastal kokku 505 463 eurot ja tulem (reserv) 326 191 eurot. Sihtasutus on kasumit mittetaotlev ja kulupõhiselt tegutsev organisatsioon, mille tegevuskulud kaetakse domeenide registreerimistasudest. Järgmise aasta tasu vaadatakse nõukogu poolt üle käesoleva aasta aasta lõpus koos järgmise aasta eelarvega.

Eesti Interneti SA järgnevate aastate plaane kommenteerides ütles juhatuse esimees Marek-Andres Kauts, et olulisim eesseisev projekt on turvalahenduse DNSSec väljaarendamine: „DNSSec tõstab tippdomeeni infrastruktuuri turvalisust pakkudes kaitset päringute vahelthaaramise ja moonutamise, ehk nn „man-in-the-middle“ rünnakute eest. Praktika näitab, et küberruumis valitsevad ohud on ajas pidevalt suurenevad, soovime Eesti rahvusdomeeni kasutajatele pakkuda kindlust, et .ee on tasemel ja turvaline ka edaspidi ja DNSSec-l on siin oluline roll.“ DNSSec väljaarendamine kestab 2-3 aastat, esmase investeeringu suurus on ca 250 – 300 tuhat eurot, mis kaetakse selleks otstarbeks kogutud reservidest (aruandeaasta tulem). Euroopa Liidu riikidest on DNSSec juurutanud või protsessiga lõppfaasis 14.

Aastaraamat on kättesaadav aadressilhttp://www.internet.ee/upload/file/Eesti%20Interneti%20SA%20majandusaasta%20aruanne%202010.pdf  ning Saar Polli uuring http://www.internet.ee/eesti-internet/uuringud

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi