Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee registripidajate 2015. aasta statistikas

.ee 6 suurima akrediteeritud registripidaja turuosa on 2015. aasta lõpus kokku ligi 85 protsenti. Ülejäänud 15 protsenti moodustavad tervelt 31 kodu- ja välismaist registripidajat. 


Suurima akrediteeritud .ee registripidaja Zone Media OÜ turuosa on küll 2014. ja 2015. aasta võrdluses veidi langenud, kuid oma domeeniportfelli on nad märkimisväärselt suurendanud. Sama paralleeli võib tõmmata ka suuruselt teise registripidaja Elkdata OÜ kohta, kes küll domeeniarvudes kasvanud, kuid turuosa veidi loovutanud. Mõlema positsioonid on püsinud muutumatuna juba hea mitmu aastat. 

Kui tabeli esimesed kaks on paigas, siis edasises reas on üle pika aja toimunud muudatused. Võrreldes 2014. aastaga on Telia Eesti AS (endine Elion Ettevõtted AS) ette kolmandaks tõusnud Almic OÜ turuosaga 12,9 protsenti. Järgnevad nagu mainitud Telia Eesti AS ning Radicenter OÜ, vastavalt turuosaga 7,6 ning 6,7 protsenti. Esmakordselt on meie tabelis üle 2 protsendise turuosa saavutanud Compic OÜ (4,9 protsenti). Alla 2 protsendi turuosa on 31-l registripidajal, kel registreeritud kokku umbes 15600 .ee domeeninime.

1. detsembrist 2015 muutusid .ee domeenireeglid, millega kadus Eesti ID nõude halduskontaktile ning lisandusid uud isikutuvastusmeetodid nagu PayPal Verified. Need muudatused on .ee teinud rahvusvahelisemalt kättesaadavamaks ning mõjutanud ka kodust .ee registreerimisteenuse pakkujate turgu. 

Informatiivses tabelis on nimeliselt välja toodud registripidajad, kelle turuosa ületab 2 protsenti. 2014 ja 2015 andmed on vastavalt seisuga 31.12.2014 ning 31.12.2015, 2016 I kv andmed 31.03.2016 seisuga. Tabeli rohkema statistikaga leiad SIIT

Kommentaarid

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi