Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

CENTRi turunduse töögrupp võttis luubi alla kampaaniate erinevad formaadid

Sügisene novembrikuu tõi CENTRi turunduse töögrupi Stockholmi, et võtta luubi alla erinevad turunduskampaaniad, nende tulemused ning mõju. Arutati ka tulevikku vaatavaid teemasid ning jagati kolleegidega väärtuslikke kogemusi ja nõuandeid.
CENTRi turunduse töögrupp võttis luubi alla kampaaniate erinevad formaadid

Tavapäraselt tegi kohtumise avapaugu kohaliku registri ettekanne. Rootsi register (.se) on läbi aastate teinud mitu pivotit enda fookuse ja brändi osas. Tänaseks on jõutud strateegiani, mille kohaselt on domeeni kasvu asemel fookuses brändikujundus ning ühiskondlik roll – keskendutakse rootslaste digitaalsete kompetentside arendamisesse, korraldatakse erinevaid üritusi ning tehakse regulaarseid ülevaateid kohaliku interneti olukorrast. Seeläbi loodetakse saada aina rohkem elanikke interneti kasutama (selle juures on rõhk vanemal sihtgrupil) ning suurendada usaldust interneti vastu laiemalt. Seega ei ole Rootsi Interneti Sihtasutuse näol tegemist enam mitte ainult registripidaja, vaid ka internetikeskusega. Kuna peamine rõhk on mainekujundusel, leiavad poliitikud, õpetajad, mõjuisikud ja ajakirjanikud enda tee lihtsasti nende juurde.

Teavituskampaaniad mangast tenniseni

Domeeniregistrid on teavituskampaaniateks leidnud mitmeid huvitavaid lahendusi. Näiteks valmis .jp registril  manga stiilis vihik koos seda toetava videoseeriaga, mille kaudu viiakse internetiteadmised noorteni läbi animeeritud karakterite ja lugude. Kuid see ei ole veel kõik - register annab mitmetes koolides ka külalisloenguid ning kaasab enda tegevustesse aktiivset erinevaid tehnoloogiaettevõtteid. Ühiskondlikele tegevustele pannakse palju rõhku põhjusel, et vaid kolmandik infotehnoloogia õpetajatest tunneb end oma ainevaldkonnas enesekindlalt, teiste ainete õpetajate kindlus digilahenduste on aga veelgi madalam. Seega leevendab register ühiskonnas olulist kitsaskohta.

.me tähistas hiljuti enda 15. sünnipäeva koos rahvusvahelise mängulise kampaaniaga. Kui domeeni võimalikele uutele klientidele tehti suurepäraseid sooduspakkumisi ning loositi välja mitmeid auhindu (arvutitest kinkekaartideni), siis kogukonnale loodi mäng, milles saab proovile panna enda teadmised erinevate registrite kohta. Kampaania tulemused olid igati eeskujulikud, kuid samas tõdeti, et loosi ja uute domeenide registreerimist oli raske ühendada ning püstitatud eesmärke täita.

.pt lähenes enda mainekujundusliku kampaania jaoks aga täiesti uue nurga ning tõi domeeni pildile läbi spordiürituste. Reklaambänneritega oldi pildis nii tennisevõistlustel kui maratonidel, mille osalejate arvud olid tuhandetes ning tänu millele oldi pildis teleülekannete vahendusel. Kasutatud sõnumid olid vormitud vastavalt asukohale, näiteks “business without a website is like tennis without a racket” tennisematšil. Sarnase ideega sõnumid on kasutanud ka teised registrid ja on selge, et see on tõhus igal pool olenemata riigist.

Kõige enam arutleti selle üle, kas registrite turundustegevuste fookus peaks olema leviku või teadlikkuse suurendamisel. Õige vastus sõltub otseloomulikult registrist ja ühtset kõigile sobivat lahendust ei ole. Enamik registritest tegelevad regulaarselt mõlemaga, kuid teatava brändituntuse saavutamisel liigub tasakaal pigem teadlikkuse poole. Seda selleks, et tagada mitte ainult uute domeenide registreerimine, vaid ka nende kvaliteedi suurendamine ning pikendamine.

Huvitava näite tõi ettevõttele suunatud kodulehe väärtuse pakkumise Hollandi register, kes on välja töötanud testi, mis arvutab vastavalt sisestatud parameetritele summa, mida ettevõtte saaks potentsiaalselt kodulehe omamisel teenida. Alustavatele ettevõtetele suunatud turundusel on see olnud äärmiselt atraktiivne tööriist.

.eu on domeeni turundusel on erinevad turud fookuses aga sektorite kaupa. Saksamaa register keskendub aga peamiselt registripidajatele ning märgatav osa tegevustest on suunatud ka poliitikakujundajate ning riigiasutusteni jõudmisele. Mitmed suuremad registrid on fookusesse võtnud ka noored või hoopis vanemad inimesed, kellele jagatakse teadmisi turvalisest interneti kasutamisest. Nii palju, kui on erinevaid sihtgruppe ja eesmärke, on ka viise enda kampaaniate üles ehitamiseks ja mõõtmiseks.

Tulevik ja turunduse roll

Kohtumisel tuli käsitluse alla ka domeeni valdkonna tulevik ning selle mõju registrite teavitustegevustele. Peamisteks küsimusteks olid domeeni registreerimise suurendamine noorte seas ning uute gTLD-de turule jõudmine. Jõuti arvamuseni, et DNSi tehnoloogia ei kao, kuid võib tekkida vajadus muuta selle hinnastamise mudelit ühtlasemaks ja teenusepõhiseks. Noorteni jõudmiseks hakkavad aina olulisemaks muutuma koolid ja huvikoolid ning fookus liigub pigem internetialaste teadmiste arendamisele. Teisalt tekib sellega seoses ka eetiline küsimus, kuna mitmed sotsiaalmeedia platvormid ei luba tasulisi reklaami alaealistele suunata.

Registripidajate puhul on näha trendi, mille kohaselt jääb neid küll vähemaks, kuid muutuvad väiksemate registrite arvelt suuremaks. Suund on soositud klientide soovist saada kogu kodulehega seotud teenused kiirelt ja kvaliteetselt ühest kohast. Teisest küljest ei tohi lasta ka monopolil tekkida, seega on vaja juba ennatlikult paika panna konkreetsed piirid.

Registrite tuleviku osas ei näha drastilisi muutusi. Kui soovunelm võiks olla, et registrid muutuvad aina sarnastemaks, siis paratamatult ollakse juba täna väga erinevad ning seda suunab kasutatavate ressursside erinevused. Heaks näiteks on NIS2 direktiiv, mille eesmärk on kõikides Euroopa riikides küll sama, kuid mille rakendamise põhimõtted erinevad riigiti. Tuleviku vaates saame aga üksteist erinevate lahendustega aidata, et ei oleks vajadust pidevalt uusi süsteeme välja mõelda. Positiivse külje pealt leidsid turundajad, et Euroopa turul on ccTLD-de positsioon ka tulevikus tugev.


Kokkuvõttes jätkus kaheks päevaks uskumatult palju teemasid, mille osas üksteisega kogemusi jagada ja arutada. Kuigi pea kõikide registrite kogemused ja lähenemised enda turundustegevuse osas on erinevad, saab töögrupi kohtumiselt kaasa võtta mitmeid ideid, mida ka Eestis rakendada. Üldises pildis on näha, et registrid on hakanud varasemast aina enam rõhku pöörama mainekujundusele ning olulise sihtgrupina on hakatud nägema poliitikakujundajaid ja ministeeriume. Lisaks on tulevik toomas teele mitmeid väljakutseid - kuidas nendega hakkama saadakse, näitab aeg.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi