Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeenide kaaperdamise vastu hakkab kaitset pakkuma Eesti Interneti SA juurde loodav domeenivaidluste komisjon

Eesti .ee lõpuga domeenide haldamise juuli algusest üle võtnud Eesti Interneti SA juures alustab tegevust sõltumatu domeenivaidluste komisjon, mis võimaldab kohtuvälist kaitset domeeninimede kaaperdamise vastu.
„Nagu varasem rahvusvaheline kui ka Eesti domeenihalduse praktika näitab, võib domeenide registreerijate hulka sattuda õnneotsijaid, kes püüavad endale kaaperdada mõne domeeninime, ning seejärel inimesi eksitada või siis heauskse kaubamärgiomaniku käest raha välja pressida,“ selgitas Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. „Loodav domeenivaidluste komisjon koondab asjatundjaid, kes oskavad neid kaasusi üldjuhul kohtust kiiremini lahendada, ning ka väiksema kuluga osapoolte jaoks.“

Komisjoni liikmeteks on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver ja Alar Urm.

Domeeninimede kaaperdamine on maailmas levinud praktika, kus isikud registreerivad oma nimele enamasti tuntud kaubamärkidega identseid või sarnaseid domeeninimesid, mis on kaubamärgi omaniku poolt veel registreerimata. Seejärel üritatakse domeeninime kaubamärgi omanikule vaheltkasuga maha müüa või kasutatakse veebilehte kaubamärgiomaniku arvelt kasu lõikamiseks, meelitades sinna avalikkust eksitades heauskseid internetikasutajaid.

Domeenivaidluste komisjon küsib vaidlustusavalduse saamisel selgitusi domeeni registreerinud isikult, kelle tegevuse suhtes vaidlustusmenetlus on algatatud. Juhul kui komisjon annab õiguse vaidlustajale, on komisjonil õigus domeeni registreering kas tühistada või anda selle õigused üle vaidlustajale.

Domeenivaidluste komisjonile annavad õigusliku aluse 29. juunil Domeenireeglitesse sisseviidud muudatused ja Domeenivaidluste Komisjoni Reglement. Reglement on tutvumiseks üleval Eesti Interneti SA veebilehel www.eestiinternet.ee. Komisjon asub vaidlustusavaldusi lahendama augustis.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi