Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeeninimede reeglite eelnõule laekunud ettepanekute läbitöötamine jätkub

Eesti Internet Sihtasutus (Eesti Interneti SA) sai kuuajalise avaliku arutelu tulemusena Eesti Interneti SA uute domeenireeglite versioonile 455 ettepanekut, mille läbitöötamine koostöös ettepanekute esitajatega on käimas.
Eesti Interneti SA juhatuse esimehe Marek-Andres Kautsi sõnul esitati kokku 455 ettepanekut, millest unikaalseid ettepanekuid oli 164. Ettepanekute esitajate hulgas oli 31 eraisikut ja organisatsiooni, sealhulgas Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Pangaliit, Patendivolinike Selts, CERT Eesti, EENet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kellest enamikuga teeb Eesti Interneti SA koostööd ka ettepanekute läbitöötamisel.
"On rõõm tõdeda, et esitati nii suurel hulgal ettepanekuid, mille on kujunenud põhjalik ja konstruktiivne arutelu. See näitab, et meil eksisteerib aktiivne ja kaasa rääkida sooviv kogukond ," märkis Kauts. „Eesti Interneti SA tänab kõiki ettepanekute esitajaid ning loodab, et peagi lõplikult valmivad uued domeenireeglid vastavad Internetikogukonna vajadustele."
Peamiste arutluse all olevate ettepanekutena nimetas Kauts domeeninime registreerija isiku tuvastamise taotluse esitamisel, redaktsioonilised ettepanekud definitsioonide täpsustamiseks, registreerijatele kui ka registripidajatele ülemineku ettevalmistamise tähtaja pikendamise ja inimeste nime kujuliste domeenide registreerimisele erikorra kehtestamise, et neid domeene saaksid registreerida ainult nimede kandjad.
Redaktsioonilised ettepanekud definitsioonide ja sõnastuste täpsustamiseks viiakse eelnõusse valdavas enamuses sisse. Registreerija isiku tuvastamise nõue on otseselt seotud küberjulgeolekuga ja selle rakendamise tingimusi täpsustatakse. Registreerijatele ja registripidajatele uuele korrale üleminekuks ettevalmistuste tegemiste aega pikendati kolme kuu võrra; uus kord jõustub 1. maist 2010.
Ettepanekute ja arutelude põhjal valmiv reeglite lõppversioon avaldatakse Eesti Interneti SA veebilehel.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi