Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeenivaidluste Komisjon alustab tööd

Reedel, 27. augustil 2010. a kogunes Eesti Interneti SA nõukogu, kes võttis vastu Domeenivaidluste Komisjoni käivitava otsuse ja tegi vahekokkuvõtte domeenikorra uuendamisest.
Domeenivaidluste Komisjon on Eesti Interneti SA juures tegutsev sõltumatu domeenivaidluste lahendamise organ, mis pakub kohtuvälist kaitset domeeninimede kaaperdamise vastu. „Paraku sattub domeeninimede registreerijate sekka õnneotsijaid, kes püüavad endale kaaperdada mõne domeeninime ning seejärel inimesi eksitada või siis kaubamärgiomaniku käest raha välja pressida. Loodav domeenivaidluste komisjon koondab asjatundjaid, kes oskavad selliseid kaasusi üldjuhul kohtust kiiremini lahendada,“ kommenteeris komisjoni eesmärki Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Domeeninimede kaaperdamine on maailmas levinud praktika, kus isikud registreerivad oma nimele enamasti tuntud kaubamärkide ja ärinimedega identseid või sarnaseid domeeninimesid, mis on intellektuaalomandi valdaja poolt veel registreerimata. Seejärel üritatakse domeeninime kaubamärgi või ärinime omanikule vaheltkasuga maha müüa või kasutatakse veebilehte kaubamärgiomaniku arvelt kasu lõikamiseks, meelitades sinna avalikkust eksitades heauskseid internetikasutajaid.

Komisjoni liikmeteks on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver ja Alar Urm.

Domeenivaidluste komisjon küsib vaidlustusavalduse saamisel selgitusi domeeni registreerinud isikult, kelle tegevuse suhtes vaidlustusmenetlus on algatatud. Juhul kui komisjon annab õiguse vaidlustajale, on komisjonil õigus domeeni registreering kas tühistada või anda selle õigused üle vaidlustajale. 27. augustil toimunud Eesti Intenreti SA nõukogu koosolekul otsustatud Domeenivaidluste Komisjoni lõivude heakskiitmine võimaldab komisjonil tööd alustada.

27. augustil toimunud nõukogu koosoleku päevakorras oli ka vahekokkuvõtete tegemine uuele domeenikorrale üleminekust ja sihtide seadmine edasisteks tegevusteks. Nõukogu kuulas ära juhatuse ülevaate uuele domeenikorrale üleminekust ja tõdes, et edasises tegevuses oluline luua .ee domeenile täpitähede võimalus ja fokusseerida vanade reeglite järgi registreeritud domeenide ümberregistreerimisele.

Täpitähtede võimaluse loomise eesmärk on katta .ee domeeni all kogu eesti tähestik. See tähendab, et on võimalik registreerida ka õ, ä, ö, ü, š ja ž tähti sisalduvaid .ee domeeninimesid.

Seoses uuele domeenikorrale üleminekuga peavad kõik vanade reeglite järgi registreeritud domeenide registreerijad valima endale registripidaja ja oma domeeni kuuekuulise ümberregistreerimisperioodi jooksul ümber registreerima. Kuigi üleminekuperiood kestab 5. jaanuarini 2011. a, on siiski soovitav oma domeenid ümber registreerida aegsasti ja mitte jätta toimingut viimasele hetkele.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi