Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeenivaidluste Komisjon andis Google Inc-le ja Mary Kay Inc.-le. üle domeeninimed adwords.ee ja marykay.ee

Eesti Interneti SA juures tegutseva Domeenivaidluste Komisjoni (DVK) otsusega anti äriühingutele Mary Kay Inc. ja Google Inc. üle domeeninimed, vastavalt, marykay.ee ning adwords.ee. DVK otsuse kohaselt olid mõlemad domeeninimed registreeritud ilma, et Registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi kõne all olevatele domeeninimedele.
„Kaubamärkide omanikele üle antud domeenid näitavad, et .ee domeeni all tuntud ettevõtete nimedega spekuleerida soovivatel õnneotsijatel jääb loodetud hõlptulu saamata. Samuti tunnustan siinkohal kaubamärgiomanikke ja nende esindajaid-patendivolinikke, kes on DVK tegutsemise ajal olnud ka ise aktiivsed oma õiguste eest seismisel,“ kommenteeris Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Domeeninime adwords.ee vaidlustaja Google Inc. esitas DVL-le vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks 25. augustil 2011. Vaidlustajale on kaubamärk “ADWORDS“ registreeritud aastast 2003. DVK 17. oktoobri otsuse kohaselt on domeeninimele adwords.ee varasem Õigus vaidlustajal Google Inc. ning domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi kõne all olevale domeeninimele.

Ameerika Ühendriikides Dallases tegutsev kosmeetikakontsern Mary Kay Inc. esitas DVK-le vaidlustusavalduse domeeninime marykay.ee üleandmiseks 26. augustil 2011. DVK leidis 12. oktoobril 2011 tehtud otsuses, et domeenile marykay.ee oli vaidlustajal Mary Kay Inc. varasem õigus ning domeeninimi on registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi domeeninimele.

Lahendite täistekstid on avaldatud Eesti Interneti SA veebilehel www.internet.ee.

DVK on Eesti Interneti SA juures tegutsev sõltumatu domeenivaidluste lahendamise organ, mis pakub kohtuvälist kaitset domeeninimedega spekuleerimise ja kaaperdamise vastu. Sõltumatu domeenivaidluste komisjoni eeliseks võrreldes riikliku kohtuga on väiksem ajakulu, mis tähendab, et kaubamärgiomanikud saavad domeeninime kaaperdamise korral vaidluse lahendi oluliselt kiiremini kui kohtusse pöördumisel. Domeenivaidluste Komisjoni pöördumine ei välista õiguste kaitset ka kohtumenetluses.

Domeenivaidluste komisjoni liikmed on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver, Alar Urm.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi