Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeenivaidluste Komisjon andis oma viienda lahendi domeeninimele trendline.ee

Eesti Interneti SA juurde loodud Domeenivaidluste Komisjon andis oma viienda lahendi domeeninimele trendline.ee. Komisjon tegi otsuse anda domeeninimi üle vaidlustajale.
Eesti Interneti SA juurde loodud Domeenivaidluste Komisjon on seni lahendanud viis vaidlust ning üks vaidlus on hetkel menetluses. Seni lahendatud vaidlustest on kaks, bang-olufsen.ee ning trendline.ee, rahuldatud ehk varasem õigus on antud vaidlustajale, kolm vaidlustust, arvutidoktor.ee, kettler.ee ning daikin.ee, on Komisjon jätnud rahuldamata ehk õigus on jäänud registreerijale. 

„Domeenivaidluste Komisjonis poole aasta jooksul lahendatud viis vaidlust näitab, et domeeninimedega spekuleerimise vastu võitlemiseks loodud organi järgi oli Eestis selge vajadus. Praktika on näidanud, et töötav komisjon toimib ka preventatiivse meetmena domeeninimede pahauskse registreerimise vastu ja on esinenud ka juhtumeid, kus pooled on enne komisjoni pöördumist omavahel kokkuleppele jõudnud,“ ütles Marek-Andres Kauts.

Domeenivaidluste komisjon on Eesti Interneti SA juurde moodustatud riiklikule kohtule alternatiivne domeenivaidluste lahendamise organ, mille eeliseks kohtu ees on menetluse kiirus. Domeenivaidluste Komisjon lähtub otsuste tegemisel printsiibist, kellel on domeeninimele suurem õigus, näiteks varasem õigus domeeniga sarnase kaubamärgi näol. Rahuldamata vaidlustuste puhul on Komisjon teinud negatiivse otsuste kuna varasem õigus on piisavalt tõendamata, näiteks on ettevõttel küll õigus müüa Eestis vastava kaubamärgiga tooteid, kuid see ei laiene automaatselt domeeni registreerimisele. Vastavalt DVK Reglemendile tuleb vaidlustusavaldusele lisada tõendid, millega Vaidlustaja oma nõuet põhjendab, sealhulgas tõendid varasema õiguse olemasolu kohta. 

Domeeninimede registreerimisel „kes ees, see mees“ printsiibi järgi võib ette tulla olukordi, kus domeeninimesid üritatakse registreerida isikute poolt, kes ei pruugi olla vastava domeeni suhtes heauskselt õigustatud ehk toimub domeeninimede kaaperdamine. Enamasti puudutab selline tegevus tuntud kaubamärkidega kokkulangevaid või nendega sarnaseid domeeninimesid. Pahausksete registreerijate eesmärgiks on reeglina saada kasu vastava domeeninime müügist kaubamärgi vms tähise õigustatud omanikule. Sellise õigusvastase tegevuse takistamiseks on Eesti Interneti SA juurde moodustatud Domeenivaidluste Komisjon, mis koondab Eesti oma ala parimaid eksperte. Komisjoni liikmed on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver ja Alar Urm.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi