Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Domeenivaidluste Komisjon andis Wikimedia Foundation Inc.-le üle domeeninime wikipedia.ee

Eesti Interneti SA juures tegutsev Domeenivaidluste Komisjon (DVK) andis äriühingule Wikimedia Inc. üle domeeninime wikipedia.ee. DVK rahuldas vaidlustusavalduse kaubamärgiseaduse rikkumise ning DVK Reglemendi alusel.
„Vabatahtlike ühistööna koostatavat entsüklopeediat Wikipedia võib nimetada üheks Interneti kroonijuveelidest. Teatmeteose domeeni kaaperdamine on taunimisväärne. Tänaseks on domeen wikipedia.ee Wikimedia Foundationi valduses ja juhtum lahendatud,“ kommenteeris Eesti Interneti SA nõunik Maarja Kirtsi.

Domeeninime wikipedia.ee vaidlustaja Wikimedia Inc. esitas DVK-le vaidlustusavalduse domeeninime üleandmiseks 09. septembril 2011. Vaidlustajale on kaubamärk “WIKIPEDIA“ registreeritud aastast 2006. DVK 25. oktoobri otsuse kohaselt on domeeninimele wikipedia.ee varasem Õigus vaidlustajal Wikipedia Inc. ning registreerija on rikkunud vaidlustaja kaubamärgiõigust, kasutades kaubamärki “WIKIPEDIA“ vaidlustaja nõusolekuta. Vaidlustaja kõne all olev kaubamärk on registreeritud enne registreerija poolt domeeninime wikipedia.ee registreerimist. Seega oli domeeninimi registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi kõne all olevale domeeninimele. Samuti tuvastas DVK, et domeeninimi oli registreeritud pahauskselt, identse või sarnase domeeninime kasutamine meelitab ligi ning eksitab Internetikasutajaid. Üldtuntust kasutades ligimeelitamise eesmärki kinnitab registreerija veebilehe wikipedia.ee sisu, mis oli peaaegu identne vaidlustaja eestikeelse wikipedia.org veebilehega.

Lahendi täistekst on avaldatud Eesti Interneti SA veebilehelwww.internet.ee/domeenivaidlused

DVK on Eesti Interneti SA juures tegutsev sõltumatu domeenivaidluste lahendamise organ, mis pakub kohtuvälist kaitset domeeninimedega spekuleerimise ja kaaperdamise vastu. Sõltumatu domeenivaidluste komisjoni eeliseks võrreldes riikliku kohtuga on väiksem ajakulu, mis tähendab, et kaubamärgiomanikud saavad domeeninime kaaperdamise korral vaidluse lahendi oluliselt kiiremini kui kohtusse pöördumisel. Domeenivaidluste Komisjoni pöördumine ei välista õiguste kaitset ka kohtumenetluses.

Domeenivaidluste komisjoni liikmed on Indrek Eelmets, Carri Ginter, Andres Hallmägi, Taivo Kivistik, Risto Käbi, Ants Nõmper, Riina Pärn, Almar Sehver, Alar Urm.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi