Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee domeeni esimesed registripidajad on Cemty, Elion, Elkdata, Interframe, OK Interactive ja Zone Media

Eesti Interneti SA avaldas esimeste .ee domeeni registripidajad, kes on läbinud akrediteerimisprotsessi ja kellega on sõlmitud registrilepingud. Esimesed registripidajad on Cemty OÜ, Elion Ettevõtted Aktsiaselts, Elkdata OÜ, Interframe OÜ, OK Interactive OÜ ja Zone Media OÜ. Registripidajate akrediteerimine on osa 5. juulil 2010. a toimuvast kahetasemelisele domeeninimede registreerimise korrale üleminekust.
Muutmaks .ee domeeninimede registreerimist kättesaadavamaks, korraldab Eesti Interneti SA teenuse osutamise kahetasemeliselt delegeerides domeeninimede registreerijate teenindamise registripidajatele. Registripidajateks on Interneti majutusteenuse pakkujad, ISP-d, telekomiettevõtted või spetsiaalselt registripidajaks loodud ettevõtted, kes on läbinud Eesti Interneti SA registripidaja akrediteerimisprotsessi ja sõlminud vastava lepingu. Registripidajad osutavad .ee domeeni registreerimisteenuseid: domeeninime registreerimine, uuendamine, muutmine, kustutamine.

„Meie eesmärk on muuta domeeninimede registreerimine kasutajatele mugavamaks ja kättesaadavamaks. Kahetasemeline kord võimaldab .ee domeeni registreerida meelepärase registripidaja juures koos teiste veebi ja Internetiga seotud teenustega. Akrediteeringu nõue tagab registripidaja teenuse kvaliteedi,“ kommenteeris mudelit Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. „Akrediteerimisprotsess on käimas veel kümne registripidaja-kandidaadiga. Uuele domeenikorrale üleminekul on registripidajaid eeldatavasti kahekümne ringis,“ lisas Kauts. „See on piisav konkurents tekitamaks head teeninduse taset ja mõistlikke hindu.“

Akrediteeritud registripidaja tunneb ära vastava logo „Eesti Interneti SA akrediteeritud registripidaja“ järgi. Registripidajate nimekiri avaldatakse Eesti Interneti SA veebis.

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon, mille ülesanneteks on Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine, Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sealhulgas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-is, Eesti maatunnusega domeenininimede reeglite ja tasude kehtestamine ning domeeninimede infosüsteemide ja registrite pidamine ning nende kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine.

Eesti Internti SA viib läbi .ee domeeni korralduse uuendamist, mille raames minnakse 5. juulil 2010. a üle uuele domeenikorrale. Uus domeenikord muudab .ee domeeni kättesaadavamaks ja turvalisemaks, sh:
- .ee tippdomeeni haldamise võtab EENetilt üle Eesti Interneti SA;
- eraisikud saavad võimaluse registreerida .ee domeeninimesid;
- välismaa isikud saavad võimaluse registreerida .ee domeeninimesid;
- ühel isikul on võimalik registreerida mitu .ee domeeninime;
- domeeninimede registreerimine hakkab toimuma kahetasemeliselt. Registreerijate teenindamine on Eesti Interneti SA poolt delegeeritud registripidajatele;
- domeeninimedele kehtestatakse regulatiivne tasu. Tasu suurus registreerijale määratakse registripidajate poolt vabaturul arvestades konkurentsi;
- Eesti Interenti SA juurde luuakse domeenivaidluste vahekohus, mis hakkab menetlema domeeninimedega seotud vaidlusi, sh kaaperdamised ja spekulatiivsetel eesmärkidel registreerimised.

Uutele domeenireeglitele üleminek hõlmab ka kõiki vanade reeglite järgi registreeritud .ee domeene. Nendele hakkab alates juulist kehtima kuuekuuline üleminekuperiood, mille jooksul domeenide registreerijad peavad endale registripidaja valima ja registripidaja juures domeeni registreeringut uuendama.

Kommentaarid

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

105.02.2021

555

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi