Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee domeeni hinnakujunduse alused


Eesti Interneti SA (EIS) on isemajandav ja kasumit mittetaotlev asutus, mille ülesanne on .ee domeeni stabiilsuse, turvalisuse ja jätkusuutliku toimimise tagamine.

EIS-i pakutavad tasulised teenused on riigitunnusega tippdomeeni .ee registeerimine ja pikendamine, domeenivaidluste lahendamine ning registripidajate akrediteerimine .ee domeeniteenuste edasimüügiks. Tasuliste teenustega kaetakse .ee domeeniregistri ja domeeninimede süsteemi (DNS) taristu haldamise ja arendamise kulud, organisatsiooni toimimiskulud ning Domeenivaidluste Komisjoni teenindamine.

EIS-i eelarve planeeritakse tasakaalus, võttes arvesse nii investeeringuid kui ka põhjendatud reservi, tulem ei ületa 7 protsenti ning toimepidevusreservi arvestatakse kuni 80% eelarveaasta kulude mahust.

1. märtsist 2013 on .ee domeeni aastase registreeringu hind teenusepakkujale ehk registripidajale 15€, millele lisandub käibemaks. Teenustasude suurus vaadatakse üle järgneva majandusaasta eelarve koostamisega.

Hinnakujunduse alused, toimepidevusreservi suurus ja domeeni hind kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt.

Dokument ".ee domeeni hinnakujunduse alused" on leiatav siit või kodulehel allalaetavate failide hulgast, valides menüüst EIS. 


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi