Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee domeeni registreerimisprotseduur kiirenes

Eesti Interneti SA alustab juurnimeserveri tsoonifaili igatunnist genereerimist, mis võimaldab .ee domeeni kasutusele võtta ligi tunni jooksul pärast registreerimisprotseduuri läbimist ja taotluse registripidaja juurest Eesti Interneti SA-sse jõudmist.
Tsoonifailides hoitava informatsiooni põhjal transleeritakse inimeste poolt kasutatavad domeeninimed võrguseadmete omavahelises suhtluses kasutatavateks IP-aadressideks. Domeeninimede süsteem on ülesehituselt hierarhiline. Juurnimeserveri tsoonifail on Interneti domeeninimede süsteemi keskne komponent, mille ülesanne on säilitada informatsioon kõigile .ee alla registreeritud domeenidele vastavate alamnimeserverite kohta, kus omakorda hoitakse informatsiooni domeenide IP-aadresside kohta.

Varasemalt toimus tsoonifaili uuenduste sisseviimine ja faili nimeserveritesse üleslaadimine 2-3 korda päevas ja ainult esmaspäevast reedeni äriaegadel. Käivitatud rakendus viib tsoonifaili uuendused tihedamale graafikule, mis omakorda võimaldab operatsiooni läbi viia ööpäevaringselt. Uuendamine toimub kord tunnis.

Registreeritud domeeninimi muutub aktiivseks maksimaalselt tunni jooksul alates taotluse registripidaja juurest Eesti Interneti SA-sse jõudmisest. Ööpäevaringne tsoonifaili uuendamine omab ennekõike tähendust neile, kes esitavad registreerimistaotluse Eesti äriaja välisel ajal, näiteks kaugemas ajavööndis viibimise tõttu.

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon, mille ülesanneteks on Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine, Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sealhulgas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-is, Eesti maatunnusega domeenininimede reeglite ja tasude kehtestamine ning domeeninimede infosüsteemide ja registrite pidamine ning nende kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine.

5. juulil 2010 käivitunud uus domeenikord võimaldab .ee teise taseme domeene registreerida ka eraisikutel, ühel isikul on võimalik registreerida mitu domeeni ja .ee domeenide registreerimise võimalus laienes ka välismaa isikutele. Registreerimisteenuste pakkumine toimub akrediteeritud registripidajate poolt, kelle nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis. Kõigile enne 5. juulit 2010 vana korra järgi registreeritud domeenidele kehtib alates 5. juulist 6-kuuline üleminekuperiood, mil domeenide registreerijad peavad valima endale registripidaja ja registripidaja juures domeeni registreeringut uuendama. Domeenide suhtes, mille registreeringut ei uuendata, alustatakse kustutamismenetlust ja nende registreerimine muutub kõigile vabaks. Ehkki üleminekuperiood kehtib aasta lõpuni, on siiski soovitav oma domeenid aegsasti ümberregistreerida ja mitte jätte seda viimasele hetkele.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi