Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee Domeenireeglite muudatused seoses 25. mail jõustuva uue isikuandmete kaitse määrusega

25. mail jõustub uus isikuandmete kaitse määrus (GDPR), mis puudutab ka .ee domeenide registreerimise reegleid. .ee Domeenireeglid on tüüptingimused, mis reguleerivad EISi, domeeni registreerija ja registripidaja ehk teenusepakkuja vahelist õigussuhet. Olulisim muudatus puudutab domeeniotsingut WHOIS, kus ei ole alates 25. maist nähtavad eraisikust domeeni registreerijate andmed.
GDPR-i jõustumise järgselt ei ole domeeniotsingus WHOIS avalikult nähtavad eraisikust domeeni registreerija kontaktandmed (WHOIS domeeniotsing on andmebaas, mille kaudu on avalikult kättesaadav domeeninime ja selle registreerija kohta käiv teave). Loome siiski soovijatele võimaluse eraisikust registreerijaga edaspidi ilma tema isikuandmeid avaldamata ühendust võtta spetsiaalselt arendatud kontaktivormi kaudu.

Juriidilise isikust domeeni registreerija andmed on seevastu avalikud ka pärast GDPR-i jõustumist. Juriidilisel isikul puudub nö eraelu ja ta pole füüsiliselt eksisteeriv, mistõttu puuduvad tal ka isikuõigused. WHOIS-teenuse vahendusel kuuluvad avaldamisele juriidilise isiku nimi ja temaga seotud esindajate kontaktandmed.

WHOIS-teenuse täpsemad kasutamistingimused avaldame 25. mail. Samuti avaldame kodulehel EISi poolsed isikuandmete töötlemise alused ja millised uued õigused uue andmekaitse määruse raames tekivad, nt õigus igal ajal tutvuda enda andmetega, õigus parandada andmeid, olla unustatud, esitada vastuväiteid, piirata isikuandmete töötlemist, õigus andmete ülekandmisele ja kaebuste esitamisele.

EIS on isikuandmete vastutav töötleja ja registripidajad ehk .ee domeeni registreerimise teenuse pakkujad on EISi poolt volitatud isikuandmete töötlejad. Domeenireeglite muudatused reguleerivad ka teenusepakkujate ehk registripidajate lepinguid. Täpsustame registripidaja ehk teenusepakkuja kohustusi registreerija ehk kliendi isikuandmete töötlemisel (nt millist infot tuleb registreerijale isikuandmete töötlemisel edastada, mida teenuselepingus täpsustada). Samuti täpsustame registripidajate vastutusala juhul, kui ta kasutab domeeni edasimüümisel kolmandaid ettevõtteid või soovib edastada kliendi ehk registreerija isikuandmeid välisriiki, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Uuenenud Domeenireeglite ja Registrilepingu täistekstid on kättesaadavad vastavalt SIIT ja SIIT vasakust failide menüüst. 

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi