Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA andis kahetasemelisele domeenikorrale üleminekuks lisaaega

Eesti Interneti SA nõukogu võttis vastu uuele domeenikorrale üleminekut täpsustava otsuse: registripidajatele antakse ettevalmistuste tegemiseks lisaaega, kahetasemelisele registreerimise korrale üleminekust teavitatakse avalikkust ette 30 päeva.

Kahetasemeline domeenikord tähendab, et domeeninimede registreerijate teenindamine on delegeeritud registripidajatele. Registripidajateks on üldjuhul Interneti teenusepakkujad, telekomiettevõtted, majutusteenuse pakkujad või spetsiaalselt selleks loodud ettevõtted, kes omavad Eesti Interneti SA vastavat akrediteeringut.

Eestis ei ole varem kahetasemelist registreerimist kasutatud. Eesti Interneti SA nõukogu kiitis 20. aprillil heaks registripidaja lepingu ja domeeni registreerimise tasu. Eesti Interneti SA soovib kohelda kõiki registripidajaks saamisest huvitatud isikuid ning registreerijaid võrdselt. Registripidajate ettevalmistuste tempo on olnud erinev. Arvestada tuleb ka sellega, et tarbijatele teenuseid pakkuvad ettevõtjad peavad oma kliente teenuslepingute muudatustest kuu aega ette teavitama. „Meie eesmärk on, et domeeninimede registreerijatele oleks tagatud kvaliteetne registripidaja teenus, mis eeldab piisaval arvul turul omavahel konkureerivate registripidajate olemasolu“ kommenteeris nõukogu otsust Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. Üleminek uuele domeenikorrale on senini suurim uuendus Eesti tippdomeeni ajaloos, mille tempo peab olema vastuvõetav kõigile osapooltele. Hinnanguliselt käivitub kahetasemeline kord juunis, hindas Kauts registripidajate poolsete ettevalmistuste seisu ja lisas, et uuele korrale üleminekust teatatakse 30 päeva ette.

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon, mille ülesanneteks on Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine, Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sealhulgas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-is, Eesti maatunnusega domeenininimede reeglite ja tasude kehtestamine ning domeeninimede infosüsteemide ja registrite pidamine ning nende kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine.


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi