Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA esitas ICANN-le taotluse .ee tippdomeeni sponsororganisatsiooni re-delegeerimiseks

San Franciscos ICANN 40. kohtumisel viibiv Eesti Interneti SA delegatsioon esitas ICANN-le avalduse .ee tippdomeeni sponsororganisatsiooni staatuse omandamiseks ehk re-delegeerimiseks. Sellega koondatakse kõik .ee domeeniga seotud organisatoorsed ülesanded kokku ühte asutusse, Eesti Interneti SA-sse.
„Ülemaailmse internetiorganisatsiooni ICANN juures sponsororganisatsiooniks registreerimine on oluline samm Eesti lõimumisel rahvusvahelisse internetikogukonda. Kaasaegse E-riigi jaoks ei ole teist teed, kui osaleda Interneti arengut kujundavates protsessides. Näen meie panust eeskätt küberruumi turvalisusega seotud küsimustes, kus Eestil on kogemusi,“ ütles San Franciscos viibiv Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Seni on .ee domeeni sponsororganisatsioon ja registri infrastruktuuri haldaja erinevad organisatsioonid. „On oluline, et ICANN-s oleks sponsororganisatsioonina registreeritud asutus, mis reaalselt tegeleb tippdomeeni haldamisega ja omab selleks vastavat infrastruktuuri,“ ütles samuti San Franciscos viibiv Eesti Interneti SA juhatuse liige Jaak Lippmaa.

Kõigi .ee domeeni haldamisega seotud organisatoorsete ülesannete ühte asutusse koondamine otsustati 2008. aastal tegutsenud domeenireformi planeerinud laiapõhjalises töörühmas, kus osalesid valitsuse esindajad, Tallinna Tehnikaülikool, internetiga seotud teenuseid pakkuvad ettevõtted, intellektuaalomandi valdajate esindajad ja senised tippdomeeni haldamisega seotud olnud osapooled. Töörühma tulemusena valminud kontseptsiooni kiitis heaks Informaatikanõukogu. 
Sponsororganisatsiooni Eesti Interneti SA re-delegeerimiseks saatsid toetuskirjad ICANN-ile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja internetikogukonna esindajana Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja ITL poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine, turvalisuse tagamine, internetikogukonna esindamine rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ICANN juures ja domeenivaidluste komisjoni töö korraldamine.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) on USA Kaubandusministeeriumiga kokkuleppel tegutsev rahvusvahelist internetikorraldust koordineeriv eraõiguslik ja mittetulunduslik organisatsioon. Sponsororganisatsioon on ICANN poolt tippdomeenidele haldajatele omistatav staatus.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi