Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA juures alustas tööd Internetikasutajate Nõukoda

Neljapäeval, 17. veebruaril 2011 alustas tööd Internetikasutajate nõukoda. Eesti Interneti SA juurde moodustatud nõukoja eesmärk on koondada Eesti rahvusdomeeni .ee haldamise reeglites kaasa rääkida soovivaid eksperte ning olla sidustajaks internetikasutajate huvide ja vajaduste ning Eesti Interneti SA vahel.
„Kuna Eestis senini üheselt tunnusatud ja laiapõhjaline internetikasutajaid esindav organisatsioon puudus, siis ei olnud kasutajate esindatus piisavalt tagatud. Nõukoja liikmed on rahvusdomeeni osas seisukohti omavad inimesed ning usun, et ühise nõuga suudame .ee domeeni kasutajate jaoks sõbralikumaks muutmisega edasi liikuda,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Esimese koosoleku päevakorras oli arutelu soodustatud korras Eesti Vabariigi kodanikele kolmanda taseme domeenide võimaldamisest. Arutelu fokusseerus eesti.ee ja pri.ee domeenidele ja nende alla kolmanda taseme domeenide registreerimise võimaldamisele.

Üks võimalus, mida arutati oli luua eesnimiperenimi.eesti.ee domeeni registreerimise võimalus sarnaselt juba kasutuses olevatele eesnimi.perenimi@eesti.ee e-postiaadressile. Selle eesmärk on võimaldada Eesti kodanikele soodustatud korras .ee lõpulist domeeni, kuhu luua oma ajaveeb või pere pildialbum. Eesti.ee domeen ei ole ülddomeen vaid, harilik teise taseme domeen. Nõukojas leiti, et kuna sinna alla sarnaselt ülddomeenidele kolmanda taseme domeene avalikult registreeritud ei ole, siis ei ole ka varasemate registreeringutega võetud kohustusi ja võrreldes olemasolevate ülddomeenidega pri.ee, fie.ee, com.ee ja med.ee on võimalik registreerimisega alustada valgelt lehelt. Teemaga tuleb edasi minna kaasates arutellu eesti.ee kodanikuportaali haldava Riigi Infosüsteemi Arenduskeskuse.

Täna on vaba ka hulk kahe- ja kolmetähelisi teise taseme domeene, mida kolmanda taseme domeenide registreerimiseks on võimalik ettevõtlikel inimestel või organisatsioonidel kasutusele võtta. Selleks tuleb valmis programmeerida vastav rakendus. Registreerijate tuvastamine on võimalik lahendada Eesti hästi arenenud avaliku võtme infrastruktuuriga (ID-kaardi/mobiil-ID), mille teegid on tasuta kasutamiseks kättesaadavad. 

Pri.ee domeeniga mööndi, et kuna pri.ee on üks neljast ülddomeenist, kuhu alla domeeni registreeringud on senini olnud võrdsustatud tippdomeeni alla domeenide registreerimistega, sh nimede haldamine keskregistris, on kasutajatel õigustatud ootus staatuse säilimisele. Pri.ee domeene on ümberregistreerinud ja lepingu sõlminud 536 kasutajat. Leiti, et pri.ee staatuse muutmine ja soodustatud tingimustel domeeni loomine on märksa keerukam, kui eesti.ee või mõne teise hariliku teise taseme domeeni alla. Pri.ee osas kõiki osapooli üheselt rahuldav lahendus täna puudub.

Domeenide struktuur on hierarhiline ja tasemeid arvestatakse paremalt vasakule. Näiteks aaa.bb.ee puhul on .ee tippdomeen, bb teise taseme domeen ja aaa kolmanda taseme domeen.

Nõukoja seisukoht oli, et kuna varem finantseeriti domeenide ülalpidamist riigieelarvest maksumaksjate poolt, kuid nüüd tasub oma domeeni eest igaüks ise, siis registreerimistasu kujunemine vajab kasutajatele lahtiseletamist.

Nõukoda hakkab kogunema kord kvartalis ja järgmiste koosolekute teemad on muuhulgas täpitähtedele ülemineku kord ja võimalik päikesetõusu periood eelneva õiguse omanikele, domeenireeglite jooksev ülevaatamine ja vajadusel täiendusettepanekute esitamine. Nõukoda annab sisendit Eesti Interneti SA otsustusorganitele, kelleks on juhatus ja 6-liikmeline nõukogu, millest pooled nimetab riik ja poolet ITL kogukonna esindajate hulgast.

Nõukotta kuuluvad Anto Veldre, CERT-Eesti andmeturbeekspert; Askur Alas, Eesti Ekspressi ajakiranik; Henrik Aavik, A Veebipartner OÜ tegevjuht; Indrek Eelmets, advokaadibüroo Sorainen patendivolinik; Innar Liiv, TTÜ dotsent; Jaagup Irve, TTÜ tarkvarainsener; Kajar Kase, ajaleht.eu; Karl Laas, Flux Rebond OÜ; Koit Saarevet, Rahvusarhiivi projektijuht; Mait Heidelberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik; Peeter P. Mõtsküla; Riina Pärn, Intels patendibüroo patendivolinik ja Tanel Tammet, TTÜ professor.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi