Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Eesti Interneti SA soovitab mitte jätta domeenide ümberregistreerimist viimasele hetkele

Eesti Interneti SA teatel on tänaseks ümber registreeritud ainult 4000 enne 5. juulit Eestis registreeritud ligi 79 000st domeeninimest, mille kehtivus lõppeb 5. jaanuaril 2011.
„Uute domeeninimede registreerimine on uues süsteemis käivitunud hea hooga, aga vanade domeenide ümberregistreerimisega on oldud passiivsemad,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. „Tahame kõigile kodulehe omanikele südamele panna, et nad registreeriksid oma domeenid ümber aegsasti ja ei jätaks seda üleminekuperioodi lõppu. Praegu on domeeni ümberregistreerimiseks paras aeg.“

Kauts juhtis tähelepanu, et domeenireformi eel, alates 1992. aastast registreeritud domeenide andmetes on palju aegunud ja ebatäpseid andmeid, mistõttu ümberregistreerimise protseduuriks on mõistlik aega planeerida varuga. „Näiteks on seal hulk domeene, mille kas ühte või mõlemat kontaktisikut ei eksisteeri või registreerijana märgitud juriidiline isik on tänaseks likvideeritud, kuid domeen on igapäevases kasutuses. Kuna vanad domeenireeglid lubasid registreerida ainult ühe domeeni juriidilise isiku kohta, esines tihti ka praktikat, et domeeni ei registreeritud mitte nime reaalselt kasutavale juriidilistele isikule, kuna sellele oli juba üks registreeritud vaid mõnele teisele juriidilisele isikule, näiteks korteri,- garaaži- ja aiandusühisühistule,“ rääkis Kauts.

Domeeni ümberregistreerimiseks saab taotluse esitada registreerijaks märgitud juriidilise isiku põhikirja järgi esindusõigust omav isik või tema poolt volitatud isik. See eeldab registreerijaks märgitud juriidilise isiku üles otsimist otsimist, neile olukorra selgitamist, domeeni ümberregistreerimises kokku leppimist, volitamises, dokumendite vormistamist jne, mis kokkuvõttes võib võtta kaua aega. Aastavahetuseks ümberregistreerimata domeeninimed aga lähevad kustutamisele, ning need vabanevad uute soovijate jaoks.

„Domeeni ümberregistreerimist ei maksa jätta jõulude ja aastavahetuse perioodile, mil võib prognoosida tänu lühematele tööpäevadele mitmete registripidajate juures ka ummikute teket,“ ütles Kauts.

Kauts juhtis ka tähelepanu, et majanduslikku põhjust domeeni ümberregistreerimisega viivitamiseks ei ole. Lükates domeeni ümberregistreerimist edasi näiteks kahe või kolme kuu võrra, läheb nime aegumiseni kauem ja seetõttu võib esmapilgul näida, et edasilükkamine on „sääst“. Tegelikkuses on nii, et ümberregistreerimisega venitamisel saavutatud „kokkuhoid“ realiseerib alles siis, kui domeenist loobuma hakatakse. Domeeni aktiivsel kasutamisel ja iga-aastasel pikendamisel see ei avaldu, selgitas Kauts.

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon, mille ülesanneteks on Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine, Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sealhulgas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-is, Eesti maatunnusega domeenininimede reeglite ja tasude kehtestamine ning domeeninimede infosüsteemide ja registrite pidamine ning nende kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine.

5. juulil 2010 käivitunud uus domeenikord võimaldab .ee teise taseme domeene registreerida ka eraisikutel, ühel isikul on võimalik registreerida mitu domeeni ja .ee domeenide registreerimise võimalus laienes ka välismaa isikutele. Registreerimisteenuste pakkumine toimub akrediteeritud registripidajate poolt, kelle nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis. Kõigile enne 5. juulit 2010 vana korra järgi registreeritud domeenidele kehtib alates 5. juulist 6-kuuline üleminekuperiood, mil domeenide registreerijad peavad valima endale registripidaja ja registripidaja juures domeeni registreeringut uuendama.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi