Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

.ee toetab KüberNaaskli võistluse ja EU Kids Online uuringu toimumist

Sihtasutus annab küberteadlikkuse tõstmiseks oma panuse toetades Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatavat noorte kübertalentide võistlust KüberNaaskel ning Tartu Ülikooli poolt läbi viidavat EU Kids Online uuringut, mis otsib vastuseid Eesti laste internetikasutamise kohta.
Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatav Küberolümpia projekt sisaldab endas kahte initsiatiivi, noorte kübertalentide võistlust KüberNaaskel ning laste küberharjutust Küberpähkel. Eesti Interneti SA toetab muuhulgas võistluse peaauhinda, KüberNaaskli parimate ehk Eesti meeskonna sõitu rahvusvahelisele võistlusele European Cyber Security Challenge 2018, mis toimub oktoobris Londonis.

6.-8. märtsil toimub KüberNaaskli Eesti veebipõhine eelvõistlus, kus osaleb 170 noort. Igal osalejal tuleb lahendada 4 ülesannet. Võistluse viib läbi Eesti Kaitseväe Küberharjutusväljak. Küberolümpia idee autor, ellukutsuja ja suurtoetaja on Kaitseministeerium. Projekti eesmärk on populariseerida küberturvalisuse teemalist haridust ning karjäärivõimalusi, leida noori küberspetsialiste ning pakkuda võimalusi küberturvalisuse alaste oskuste arendamiseks.

Tartu Ülikool viib 2018. aastal läbi rahvusvahelise EU Kids Online kordusuuringu, millega otsitakse vastuseid laste internetikasutuse kohta Eestis. Uuring hõlmab tuhandet lapsevanemat ning last vanuses 9-17. Uuringu peamised eesmärgid on laste ja noorte online-tegevuste ajaline võrdlus oluliste muutuste väljaselgitamiseks, võrdlus teiste Euroopa riikidega, oluliste online-kommunikatsiooniga seotud ühiskondlike muutuste ja arengute uurimine ning meediakeskkonnas toimunud muutuste uurimine. Uuringutulemuste analüüsi põhjal valmib eestikeelne aruanne, millele tuginedes on võimalik esitada poliitikasoovitusi Eesti laste, lastevanemate ja õpetajate digipädevuste ja -teadlikkuse arendamiseks, laste online-tegevuste parendamiseks ja veebiturvalisuse suurendamiseks, hinnata seniste poliitikate tulemuslikkust ja planeerida teadmispõhiselt võimalikult tõhusaid uusi tegevusi.

Sihtasutuse nõukogu poolt heakskiidu saanud projektid pidid vastama kriteeriumitele nagu seotus sihtasutuse eesmärkide ja kübervaldkonnaga ning võimalikult laialdane mõju.

KüberNaaskli lisainfo: www.kybernaaskel.ee, projektijuht Birgy Lorenz, birgy.lorenz@ttu.ee.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi