Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

EIS annab hoogu IT alaste teadmiste ja tegevuste arendamiseks

Eesti Interneti SA (EIS) toetab igal aastal projekte ja tegevusi, mis panustavad internetialaste teadmiste ja tegevuste arendamisesse. Seeläbi anname panuse kohaliku internetikogukonna arengusse ja järelkasvu. Nüüd on õige aeg heita pilk möödunud aastal ellu viidud projektidele ning tulemustele.
EIS annab hoogu IT alaste teadmiste ja tegevuste arendamiseks

2023. aastal toetasime nii MTÜde, ülikoolide, huvikoolide kui ka teiste haridusasutuste poolt juhitud projekte, mille keskmes olid noorte oskuste ja pädevuste arendamine. Toetusi rahastati .ee domeenioksjonitelt saadud tuludest.

BSides Tallinn 2023 noorteprogrammi kaudu kaasati valdkonna parimad õpilased ja üliõpilased kohalikku internetikogukonda ning jagati huvilistele 40 tasuta pääset BSides Tallinn üritusele. Huvi oli erakordselt suur ning õpetajate ja õppejõudude tagasiside kohaselt on tegemist äärmiselt kasuliku platvormiga, kus noored saavad end proovile panna töö tulemuste esitamises, omavajelises koostöös ja info vahetamises.

Tallinna Tehnikaülikool arendas küberturbe alaseid teadmisi nii õpilastel kui neid toetavatel õpetajatel. Projekti raames korraldati õpetajate temaatilised koolitused ning viidi läbi KüberPuuringu võistlus, lisaks toetati Eesti noorte osalemist rahvusvahelisel European Cyber Security Challenge (ECSC) võistlusel. Küberpuuringu eelvoorus osales kokku 113 kooli ning 4043 õpilast, lõppvoorus aga 105 võistkonda ehk 440 õpilast. Eestit rahvusvahelisel võistlusel esindanud noored lihvisid enda oskusi ja teadmisi DREAM laagris ning erinevatel treeningutel. 10-liikmeline esindustiim saavutas ECSC võistlusel 22. koha ning kaks võistkonna liiget kutsuti osalema ENISA poolt korraldatud küberkoolitusel.

Mis aga motiveerib tüdrukuid kübervaldkonnas tegutsema? Selle on luubi alla võtnud Tartu Ülikooli Kübertiigirid. Tänaseks läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et Eesti tütarlapsi motiveerivad valdkonnaga tegelema samad aspektid, mis teistes riikides. Huvitava teadmisena tehti kindlaks, et seejuures on aga oluline, millist tüüpi organisatsioonid valdkondlikke õppeprogramme korraldavad. Näiteks on teistega võrreldes motiveerivamad programmid, mille üks korraldajatest on Tartu Ülikooli Teaduskool.

Üks tõhusaid viise noorteni jõudmiseks on interaktiivsete ja mänguliste materjalide loomine. Eesti Inimõiguste Keskus lõi just seetõttu Cybergram platvormi, mille vahendusel saavad noored liikuda läbi erinevate digiplatvormide ning teha ettetulevates olukordades erinevaid valikuid ja teste. Tehtud otsuste põhjal annab platvorm kasutajale riskihinnanguid ja soovitusi, lisaks jagavad Cybergramis oma kogemusi noortele tuttavad kõneisikud. Seega saadakse vahetu tagasiside osaliseks ning noored oskavad selle tulemusel sotsiaalmeedias targemini tegutseda.

Turvalise internetiga seotud teadmisi arendas noortes ka Kostivere Huvikeskus. Projektiraames viidi läbi Targalt Internetis tunnikavadel tuginevad töötoad. Käsitleti internetisuhtlust ja selle turvalisust, lisaks võimalikke ohte ning salasõnade, privaatsuse ja enda kaitsmise teemasid. Lisaks viidi läbi Telia “Suurima julguse” töötoad ning praktiline Maffiamäng internetipahalastega. Noortele jagas inspiratsiooni WorkBite asutaja, peale mida said õpilased kätt harjutada äriideede genereerimises ja esitlemises.

Halliste Põhikoolis arendati õpilaste praktilist ettevõtlikkust. Projekti raames osalesid noored Wise ettevõtluskoolis ja prototüüpimise töötubades, lisaks külastati Bolti kontorit. Projekti tulemusena suurenes noorte teadlikkus IKT valdkonna mitmekülgsetest võimalustest nii tavaelus kui ettevõtluses. Õpilased said hea arusaama erialastest ametitest ja ettevõtluskeskkonnast ning seega suurenes huvi jätkata enda õpinguid just selles valdkonnas.

Viljandi Kutseõppekeskuse projekti eesmärk oli aga digitehnoloogiate lõimimine erialaõppesse ning sellealaste pädevuste arendamine. Seega said tegevustest kasu mitte ainult õpilased, vaid ka õpetajad. Kahe Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud õppekäigu raames osaleti erinevates töötubades, omandati oskused 3D modelleerimises ja printimises, XR into + VR mudeldamises ning LEGO Mindstorms EV3 robootikas. Endaga toodi kaasa mitmeid praktilisi näited digipädevuste ühendamisest erialaste ainetega.

Kui soovid ka ise viia läbi IT valdkonnaga seotud projekte või tegevusi, siis just nüüd on õige aeg esitada meile oma taotlus. Sel aastal oleme laiendanud tegevuste sihtgruppe ning lisandunud on internetivabaduse edendamise valdkonnaga seotud tegevused. Kokku jagatakse toetusi 50 000 euro ulatuses ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märtsil. 

Rohkem infot ja vajalikud dokumendid leiab meie kodulehelt: https://www.internet.ee/eis/toetused.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi