Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

EIS kuulutas välja toetusvooru internetialaste uurimuste ja IT-teadlikkusega seotud projektide ja tegevuste toetamiseks

Eesti Interneti SA toetab igal aastal projekte ja tegevusi, mis panustavad Eesti interneti ja selle kogukonna arengusse. Kokku jagatakse taotlejate vahel 50 000 eurot, projektide esitamise tähtaeg on 1. märts 2024.
EIS kuulutas välja toetusvooru internetialaste uurimuste ja IT-teadlikkusega seotud projektide ja tegevuste toetamiseks

Toetuste jagamise eesmärgiks on innustada interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööde tegemist, aitamaks kaasa internetialaste süvateadmiste edendamisele. Samuti tõsta erinevate sihtgruppide teadlikkust ja huvi IT valdkonna vastu, sh tuua päevakajalised ja tulevikkuvaatavad IT-teemad noorteni ning tekitada püsivat huvi infotehnoloogia vastu. Lisaks soovime toetada uuringuid ja üritusi, mis edendavad internetivabadust ning sellega seotud arutelusid Eestis.

Toetuse saajateks võivad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.


Toetusi jagatakse tegevus- ja projektitoetuse vormis järgmistes valdkondades:

1. Interneti ja domeeninimede alaste teadus- ja uurimistööd;

2. IT-teadlikkuse edendamine, sh noorte hulgas - erinevad programmid, konverentsid ja uuringud;

3. Internetivabaduse edendamine.


Kulude abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 31.12.2024.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.03.2024 ning see tuleb esitada elektrooniliselt aadressil info@internet.ee järgides etteantud taotluse vormi.

Toetuse andmise tingimused ning teised vajalikud materjalid leiad siit!

Toetusi hindab ja toetuse jagunemise määrab EIS-i Nõukogu, lähtudes projekti või tegevuse vajalikkusest, teostatavusest, mõjust ja jätkusuutlikkusest. Täpsemad hindamiskriteeriumid, taotluste rahuldamise kord ning tingimused on sätestatud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimustes ja korras.


Lisaküsimuste korral meiega ühendust info@internet.ee.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi