Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

IGF 2023 tõi kokku tuhanded internetihuvilised

Tänavune ÜRO poolt korraldatud IGF (Internet Governance Forum) leidis aset Kyotos ning tõi kokku üle 7000 osaleja kogu maailmast. Viie päeva ning rohkem kui 300 sessiooni raames käsitleti mitmeid aktuaalseid teemasid kaheksas fookusvaldkonnas – AI-st kuni keskkonnani. Foorumi katusteemaks oli sel aastal “Internet We Want - Empowering All People”.
IGF 2023 tõi kokku tuhanded internetihuvilised

IGF-i korraldajate eesmärgiks oli arutleda, kuidas tehnoloogia ja interneti areng saab panustada ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisesse. Eriti aktuaalne on see ajal, mil seisame silmitsi mitmete kriisidega ehk oluline on toetada ja suunata arengumaid. Tegelema peame ka digitaalse lõhe vähendamisega ja pöörama varasemast enam tähelepanu keskkonnale.

Nagu viimaste aastate internetiga seotud konverentsidele kohaseks, oli ka IGF-il üheks kõige räägitumaks teemaks AI ning sellega kaasnevad mured ja rõõmud. Tehisintellektist on saanud küll võimas tööriist, kuid teisalt ei ole sellega seotud regulatsioonid tehnoloogia arenguga veel kaasa jõudnud. Küll aga on see soodustanud avaliku- ja erasektori omavahelist koostööd, et tagada ühest küljest tehnoloogia turvalisus inimkonnale, kuid samal ajal ka selle piisavalt vaba areng. Regulatsioonide koostamisel on ekspertide sõnul oluline kasutada paralleelselt ülevalt alla ja alt üles lähenemist, sest paratamatult põrkuvad protsessis tehnilised ja sotsiaalsed väärtused ning erinevate huvidega osapooled.

AI-ga seonduvalt kerkisid üles ka mitmed demokraatiaga seonduvad arutelud. Lisaks sellele, et tehnoloogia arendamisel tuleks lähtuda inimõigustest ja ühiskondlikest väärtustest, tuli juttu selle kasutamisest manipulatsioonis ning valimiste mõjutamises. Laiema avalikkuseni jõuab pea iga päev näiteid, kuidas tehisintellekti kasutatakse sõjategevuses. Euroopa peab AI võimekuse ja mõjuga arvestama aga juba järgmisel aastal ees ootavate Parlamendi valimiste valguses. Võime eeldada, et valijate otsust püüavad tehnoloogia abil mõjutada mitmed osapooled. Kuidas seda maandada ning väljakutsetega toime tulla? Näeme peagi.

Tehnoloogia areng mõjutab suuresti ka keskkonda. Tehisintellekti õpetamine nõuab meeletult energiat - hinnanguliselt samas suurusjärgus, mis kulub 40-s keskmises USA kodus ühe aasta jooksul. Sellele lisandub igal aastal 50 miljonit tonni digiprügi. Silmas tuleb pidada ka tehnoloogiaseadmetes kasutatavate väärismetallide süvenevat puudust ning keskkonnale kahjulike kemikaalide kasutamist. Juurde on tulnud ka piltlikult öeldes võidujooks kosmosesse ehk satelliitinterneti võrgustike loomine. Muski eeskujul on oma kosmoseinterneti võimekust loomas Amazon, Euroopa Liit, Hiina, Kanada ning terve rida eraettevõtted. Eesmärgiks on internetiühenduse viimine igasse maailma nurka (meeldetuletus: kolmandik inimestest üle kogu maailma ei ole täna veel interneti kasutajad), kuid palju ei leia kajastust selle mõju keskkonnale. Põhjus on lihtne – sellest ei ole veel piisavalt head ülevaadet. Teame, et kosmoselend on protsessi kõige keerulisem ja kulukam osa ning et iga kosmosesse lennutatud satelliidi keskmine eluiga on viis aastat. See tähendab, et tänaste teadaoleva planeeritud 200 000 satelliidiga seob meid justkui leping, mille tasu on lisaks rahale ka võrdlemisi suur keskkonnalõiv. Esialgsed hinnangud Starlinki kosmoseinterneti kohta näitavad, et selle kasutamise süsiniku jalajälg on kuni 30 korda suurem võrreldes maapealse lairibaga. Kas kosmosest tulev internetiühendus on seda hinda väärt ning kas ambitsioonikad plaanid ka realiseeruvad, näitab ainult aeg.

Üle ega ümber ei saanud samuti küberkuritegudest ja -turvalisusest. Potentsiaalses ohus on kõik interneti kasutajad ning lisaks asutustele on viimastel kuudel rünnakute all aina rohkem tavainimesi. Turvalisuse suurendamisel on oluline tõhus riikidevaheline koostöö ning tavakasutaja teadlikkuse suurendamine, sh ka sellest, kuidas tagada enda privaatsus. Globaalses pildis on eriti haavatavad lapsed ja vanurid, tähelepanu peab pöörama lisaks naiste turvalisusele, seda eelkõige arenevates riikides. Meie kõigil ühine eesmärk peaks olema, et internet on turvalisel viisil kättesaadav kõigile üle kogu maailma.

Kokkuvõttes oli IGF 2023 näol tegemist tõelise suursündmusega ning sessioonide rohkus andis valikuvõimaluse igaühele. Käsitluse alla tulnud teemade juures suuri üllatusi küll ei olnud, kuid teisalt jäid kõlama huvirühmade erinevad ja arutelu rikastavad hääled. Nüüd on vaja aga edasi liikuda ning viia arutelude sõnumid ja tulemused poliitikakujundajateni, et näeksime nende tulemusel ka vajalike muutuste rakendamist.


Kõikide IGF 2023 arutelude raportitega on pikemalt võimalik tutvuda kodulehel: https://www.intgovforum.org/en/igf-2023-reports.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi