Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Mis on tsoonifail ning kuidas saab seda kasutada?

Eesti Internet Sihtasutus (EIS) täiendas hiljuti .ee tsoonifaili litsentsitingimustega. Otsus suurendab tsoonifaili kasutajasõbralikkust ning aitab seeläbi panustada ka ühiskonda.
Mis on tsoonifail ning kuidas saab seda kasutada?

Tsoonifail sisaldab informatsiooni domeeninime ja sellega seotud teenuste, sealhulgas nimeserverite, kohta. Lihtsustatult öeldes aitab tsoonifail leida interneti sirvikutel domeeninimedele vastavaid veebi- ehk IP-aadresse. Domeeni kohta käiva info olemasolu tsoonifailis on vajalik selleks, et domeeniga seotud teenused oleksid internetis leitavad ja kasutatavad.

2016. aastal kirjutas EISi arendusjuht Timo meie blogis põhjustest, miks .ee tsoonifail ei ole avalik. Peamised argumendid olid seotud domeenipüüdjate ehk dropcatcheritega, faili kaudu saadavate andmetega ja kaubamärgi kaitsmisega seotud küsimustega. Seega olid sel ajahetkel tsoonifaili avalikustamise vastu olevad argumendid ülekaalus ning jäi ootama arenguid, mis lubaksid selle sammu tulevikus ette võtta. Tuleb rõhutada, et 2016. aastal kehtis kõikide, sh ka kustuvate, domeenide registreerimisel “kes ees, see mees” põhimõte.

2017. aastal leidis tsoonifaili info avalikustamise küsimuses aset kohtuprotsess nr 3-15-1050. Sama aasta 6. aprilli otsusega sai selgeks, et EIS ei täida .ee tippdomeeni haldamisel ega registri pidamisel avalikku ülesannet. Seetõttu ei ole Avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaselt tsoonifaili näol tegemist avaliku teabega ning see ei kuulu avalikult kättesaadava info alla. Kohtuotsuses tõdeti, et EISil on õigus ise otsustada kas, kuidas ja millistel tingimustel tsoonifaili avalikkusele kättesaadavaks muudetakse.

2019. aastal otsustasime aga .ee tsoonifaili  avalikustada. Avalikustamine teenib eelkõige EISi üht põhiväärtust ehk avatust, omapoolse tõuke andsid ka valdkondlikud arengud. Üheks neist oli GDPRi ehk isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumine, mille alusel piirati avalikkusele isikuandmete kättesaamist WHOISi teenuse kaudu. GDPR muutis IP aadressid algselt justkui isikuandmeteks, kuid hilisemate vaidluste käigus vabanes see vastavatest kahtlustest. Seda põhjusel, et IP aadresside kaudu ei ole võimalik võimalik isikut identifitseerida, lisaks on nimeserverite kirjed osa DNSi infrastruktuurist, mis on enda olemuselt juba avalik. Seetõttu vaadeldakse avaliku infona ka tsoonifailis esitatud IP aadresse.

Lisaks muutus võimalikuks domeeni registreerimine ilma nimeserverita, tänu millele ei kajastu tsoonifailis vastav domeen koos sellega seotud infoga. Tegemist oli olulise muutusega neile, kes soovivad enda kaubamärgi nimelist domeeni registreerida enne turule sisenemist viisil, mil see ei kajastuks avalikus DNSis ega tsoonifailis. Seega ei jõua info uuest ettevõttest või kaubamärgist avalikkuseni enne, kui nimeservereid ei ole domeeni registreeringu juurde lisatud.

Kõige suurem innovatsioon seisnes aga uues Oksjonikeskkonnas, mille kaudu hakkasime kustuvaid .ee domeene turule tooma pimeoksjonite vahendusel. Koos sellega kadusid lisaks varasemad domeenipüüdjatega seotud probleemid. Kokkuvõttes – kõik mured, mille tõttu tsoonifaili ei avalikustatud, olid 2019. aastaks leidnud lahenduse. Olime muutuseks loonud soodsa pinnase ning seega võtsime tsoonifaili avalikustamise sammu ette. Sarnaselt teiste riikide praktikale sai .ee tsoonifail kättesaadavaks kogumina andmebaasis kuvatavas vormis ehk on alla laetav AXFR protokolli kaudu.

Eesti maatunnusega tippdomeeni haldajana on .ee tsoonifail õiguslikult EISi omand ehk seal oleva info puhul ei ole tegemist avaandmetega. Teisalt suureneb kättesaadava tsoonifailiga .ee nimeruumi avatus ning see aitab kaasa Eesti interneti arengule läbi andmete analüüsimise või teadustöös kasutamise, lisaks ka ettevõtluse eesmärkidel rakendamise. Tsoonifaili kasutajasõbralikumaks muutmiseks lisasime failile litsentsi Creative Common BY 4.0. See võimaldab EISil ühest küljest oma omandit paremini kaitsta, aga teeb ka selle kasutamise kõigile huvilistele mugavamaks – tsoonifaili võib jagada, ümber teha, kohandada ja kasutada ärilistel eesmärkidel. Vajalik on vaid viitamine tsoonifaili autorile ja litsentsile ning märkida ära tsoonifailis tehtud muudatused. Litsentsitingimuste lisamine on ajendatud Rootsi registri lähenemisest, seega on tegemist praktikaga, mida rakendavad lisaks meile ka teised Euroopa registrid.

Kokkuvõttes on tsoonifail ning sellega seotud põhimõtted aja jooksul muutunud ning seda aina kasutajasõbralikumaks. Kui tunned tsoonifaili ja selle andmete kasutamise vastu huvi, võta meiega julgelt ühendust ning aitame sul tegutseda viisil, mis on kooskõlas .ee tsoonifailile kohanduvate litsentsitingimustega.


Loe tsoonifaili kohta pikemalt meie kodulehelt https://www.internet.ee/domeenid/ee-tsoonifail.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi