Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Päikesetõusuperioodi esimesel nädalal on täpitähtedega domeenide eelregistreerimine aktiivne

Eesti Interneti SA-le laekus esimese nädalaga 20 täpitähtedega domeeninime reserveerimise taotlust. Käesolevaks hetkeks on taotlusi kontrolliv Eesti Patendivolinike Selts (EPS) läbi vaadanud ning rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teinud kõikidele esimese nädala jooksul vastu võetud taotlustele.
„Päikesetõusuperioodiga ettevõtetele ja füüsilistele isikutele antud võimalus oma kaubamärgi, ärinime või isikunimega samasuguseid täpitähtedega domeeninimesid reserveerida on senini kulgenud ootuspäraselt. Aktiivsus näitab, et ettevõtetel on huvi ennast .ee all klientidele võimalikult leitavaks teha,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. 

Eesti Interneti SA-le laekunud 20 taotlusest 8 puhul tugineti kaubamärgile, 10 taotlust esitati ärinime kujulisele ning 2 taotlust isikunime kujulise täpitähtedega domeeninime reserveerimiseks. Praeguseks on kõik esimese nädala jooksul esitatud 20 taotlust Eesti Patendivolinike Seltsi poolt kontrollitud. Esitatud taotlustest on rahuldatud 14. 

„Oma täpitähtedega kaubamärgi ja ärinime kaitsmise võimalust kasutatakse aktiivselt. Kes seda võimalust praegu ei kasuta, see võtab riski, et domeeninimi satub kaaperdaja kätte. Ka kaaperdajalt saab nime kätte, kuid palju suuremate kuludega“, märkis EPS-i liige patendivolinik Indrek Eelmets. „Kahjuks oleme domeeni reserveerimise taotluste läbivaatamisel pidanud tegema ka keeldumise otsuseid. Valdavalt on taotluse rahuldamata jätmise põhjuseks, et domeeninimi ei ole identne taotleja varasema kaubamärgi või ärinimega. Samuti on ette tulnud keeldumisi, kuna kaubamärgi alusel soovib domeeninime reserveerida isik, kes ei ole vastava kaubamärgi registrisse kantud omanik“, kommenteeris EPS-i juhatuse liige patendivolinik Almar Sehver. 

Lisainformatsiooni leiab aadressilt lubatud.internet.ee.

Reserveerimise periood on jaotatud kahte osasse. 16.05.2011 – 05.06.2011 kestvas perioodi esimeses faasis saab Eesti Interneti SA-le esitada reserveerimise taotlusi.06.06.2011 – 12.06.2011 kestvas perioodi teises faasis vaadatakse Eesti Patendivolinike Seltsi poolt reserveerimise taotlused läbi ning tehakse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus. Kontrollimenetluse tulemusena reserveeritud domeeninimede nimekirja kantud domeeninime on taotlejal võimalik registreerida kuni 31.12.2011. 

Alates 13. juunist 2011 avatakse .ee täpitähtedega domeeninimede registreerimine kõigile soovijatele „kes ees, see mees“ printsiibil. Lisanformatsioon lubatud.internet.ee

Täpitähtedega domeeninimede reserveerimine ja registreerimine on vabatahtlik. Täpitähtedega domeeninimede registreerimisel kehtib tava domeeni registreerimise tasu, mille kehtestab lõpptarbijale registripidaja. 

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine. Domeenireeglid ja -tasud .ee, pri.ee. com.ee, fie.ee ning med.ee osas kinnitab konsensusliku otsusega Eesti Interneti SA 6-liikmeline nõukogu, mille pooled liikmed nimetab ITL ja pooled liikmed riik. 

Eesti Patendivolinike Selts (EPS) on Eestis tegutsevaid patendivolinikke ühendav organisatsioon, mille üks eesmärk on edendada tööstusomandi õiguste (nt kaubamärgid ja patendid) kaitse valdkonda Eestis. EPS-i kuulub 45 patendivolinikku erinevatest patendi- ja advokaadibüroodest. Täpitähtedega domeeninimede reserveerimise taotlusi kontrollivad EPS-i liikmed Indrek Eelmets, Ingrid Matsina, Riina Pärn ja Almar Sehver.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi