Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Pimeoksjon vs avatud pakkumistega oksjon domeeninimede soetamisel

Eesti Interneti Sihtasutus (EIS) müüb kustuvaid domeeninimesid pimeoksjoni ja reserveeritud domeene avatud pakkumistega ehk Inglise oksjoni kaudu. Selgitame lähemalt, mis on nende oksjonite olemused ning mille poolest üksteisest erinevad.
Pimeoksjon vs avatud pakkumistega oksjon domeeninimede soetamisel

Domeeni registreerimisel on paika pandud selle kehtivusaeg alates kolmest kuust kuni kümne aastani, mille aegumisel on vaja domeeninime pikendada. Seega on igati mõistlik valida pikema plaaniga domeeni puhul vastava pikkusega periood, et vältida domeeni aegumist ja kustumist. Juhul, kui domeeninimi aegub, läheb see domeeni kustumisel pimeoksjonile. See on aga hea viis varasemalt kasutusel olnud nimede taaskasutamiseks ja annab muuhulgas võimaluse leida endale sobiv domeeninimi näiteks alustavatel ettevõtetel.

Pimeoksjoni puhul ei ole domeenile tehtavate pakkumiste arv ja summad avalikud. Ainus avalik info on domeeninime väikseim võimalik pakkumine ning oksjoni lõpuni jääv aeg, mida ühe domeeni kohta on kokku kuni 24 tundi. Oksjonil osalejad saavad teha domeenile pakkumise oma sisemise väärtushinnangu alusel ehk igaüks saab paika panna, kui palju domeen just tema jaoks väärt on. Lisaks loob pimeoksjon võrdsema seisu erinevate pakkujate vahel võrreldes avatud pakkumistega oksjoniga. Nimelt on traditsioonilise avatud pakkumistega oksjoni puhul domeenidega tegelevatel ettevõtetel võimalik oksjonil osalemist ja pakkumiste tegemist automatiseerida ning sellisel juhul on tavainimestel pakkumiste tegemisega pea võimatu konkureerida. See on lahendatav aga oksjoni tasemel näiteks oksjoni lõppu pikendamise abil. EIS on omalt poolt loonud avatud pakkumistega oksjonite jaoks ka kõigile kasutajatele kättesaadava automaatpakkuja, et vältida kirjeldatud ebaõiglase olukorra teket.

Avatud oksjonite puhul on peamiseks kitsaskohaks oksjoni perioodi lõpp, mil toimub lõppvaatlus ja otsustatakse võitja ehk kõige parema pakkumise tegija. Sel hetkel peavad kõik domeeni omamisest huvitatud kasutajad olema arvutite taga, et vajadusel oma pakkumist muuta. Pimeoksjoni puhul ajaline surve aga puudub, kuna pakkumise saab teha kasutajatele sobival ajal ja kohas. Väike ajaline eelis on varasematel pakkujatel vaid juhul, kui parima pakkumise on teinud mitu kasutajat – siis võidab pakkumine, mis tehti ajaliselt esimesena. Seega on pimeoksjon lahendus, mis loob domeenide ostjatele võrdsemad võimalused ning on pakkumiste tegijatele ka mugavam.

Selle aasta kevadest alustasime seni reserveerituna hoitud kohanimede, numbriliste ja ühemärgiliste domeenide oksjoniga, mille puhul kasutatakse avatud pakkumistega oksjoni põhimõtet. Oksjonile jõuavad 4- ja 5-kohalised numbrikombinatsioonid, Eesti kohanimed ning välisriikide nimetust sisaldavad domeeninimed, mis reserveeriti EISi poolt tosin aastat tagasi. Reserveeritud olid domeeninimed lühinumbritele, kohalikele omavalitsustele ja välisriikide esindustele. Otsustasime vabastada domeeninimed, mille vastu ei olnud ettevõtted ja organisatsioonid aastate jooksul huvi tundnud ning viime need kasutusse avatud pakkumistega oksjoniga.

Avatud pakkumistega oksjoni puhul on kõik tehtud pakkumised avalikud ning seda viiakse läbi 7 päeva jooksul. Avatud pakkumised muudavad protsessi läbipaistvamaks – see on oluline nende domeeninimede puhul, mille vastu on suurem avalik huvi. Muuhulgas tähendab see suuremat osavõttu oksjonist ja pakkujate aktiivset osalemist protsessi jooksul. Osalejad peavad valmis olema oksjonil aktiivselt pakkumiste tegemiseks ning seda peamiselt lõppfaasis, sest vaid nii saab kindel olla meelepärase domeeni omandamises. See võib kaasa tuua domeeninime hinna kasvu, kuid samas õiglasema hinna tasumist oksjonil oleva domeeni eest.

Kokkuvõttes on kustuvate domeeninimede puhul kasutusel olev pimeoksjon kasutajatele võrdseid võimalusi loov mugav ja praktiline lahendus. Reserveeritud domeeninimede müümisel on aga nende atraktiivsuse tõttu olulisemal kohal protsessi läbipaistvus. Seega lähtutakse erinevat tüüpi domeeninimede müümisel nende olemusest ning turul olevast huvist. Oksjonitelt saadud tulu suunatakse EISi poolt .ee arendamisesse, Eesti interneti turvalisemaks muutmiseks ning IT valdkonna uurimise ja populariseerimisega seotud projektide toetamiseks.


Reserveeritud domeeninimede oksjonite kava on leitav meie kodulehel.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi