Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Registripidajad hindavad kõrgelt enda rahulolu EISi teenuste kvaliteediga

Eesti Interneti SA viis hiljuti läbi rahulolu-uuringu enda akrediteeritud .ee registripidajate seas. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada rahulolu meie poolt pakutavate teenustega ning koguda sisendit teenuste ja tegevuste arendamiseks.

Registripidajad hindavad kõrgelt enda rahulolu EISi teenuste kvaliteediga

Meil on hea meel tõdeda, et registripidajate üldine rahulolu EISiga on kõrge ning seda hinnatakse 10-pallisel skaalal hindega 9,2. Positiivse aspektina on välja toodud kasutatavate süsteemide hea toimimine ning probleemide harv esinemine. Lisaks sisukas koduleht, kust leiab vastused tekkinud küsimustele ning EISi kiire ja asjalik tugi küsimuste või probleemide tekkimisel.

Positiivse tagasiside sai ka registrisüsteem, mida hinnati 9,1 punktiga ning Registripidaja portaal, millega rahulolu hinnati 8,9 punktiga. Lisaks tegime kindlaks, et registripidajate hinnangul on nad hästi kursis planeeritud muudatustega ning saavad nendega enda tegevustes õigeaegselt arvestada. Saime ka häid mõtteid Registripidaja portaali sisu veelgi paremaks ning kaasaegsemaks muutmiseks.

Uurisime lähemalt ka rahulolu kustuvate .ee domeenide vabanemise protsessi kohta, mis sai hindeks 9 punkti. Kuigi oksjonilt soetatud domeenide registreerimisega ei puutu kõik registripidajad kokku, on välja toodud protsessi lihtsus ja loogiline ülesehitus. Oksjonite puhul on ette tulnud küll mõningaid tehnilisi probleeme, kuid taaskord leitakse, et need on saanud kiire lahenduse. Oksjonil olevate domeenide kohta ei jaga enamik registreid enda klientidega küll infot, kuid teisalt teeb seda EIS enda kanalites. Seega tasub domeenihuvilistel hoida silma peal nii meie Oksjonikeskkonnal  kui ka sotsiaalmeedial.

Registripidajad hindavad kõrgelt EISiga suhtlust nii tehnilistes, regulatiivsetes kui ka turunduslikes küsimustes, kõiki hindega 9. Hinnangud on võrreldes viimatise, 2019. aastal läbi viidud uuringuga ligi kaks korda kõrgemad. EISi seniseid arendusi hinnatakse aga 8,5 punktiga ning tuuakse välja registripidajate aktiivset kaasamist, mis varasemate sammude juures oleks võinud olla suurem. Positiivse arengu taga on kindlasti ka kohvihommiku formaat, mis aitab meil paremini ja regulaarsemalt tehtud plaane ja muudatusi registripidajatega jagada.


Kokkuvõtte saame öelda, et registripidajate rahulolu on EISiga viimaste aastate jooksul märgatavalt kasvanud. Teeme selle nimel tööd, et rahulolu tase säiliks ka edaspidi ning et saaksime olla registripidajatele parim võimalik koostööpartner. Uuring andis meile palju häid ideid ja mõtteainet tulevase strateegia loomiseks.


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi