Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Registripidajate klienditeenuse kvaliteediga on rahul või pigem rahul 94 protsenti klientidest

Viisime käesoleva aasta novembris .ee domeeni halduskontaktide seas läbi uuringu, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet registripidajate klientide rahulolu kohta ning sisend registripidajate teenuse kvaliteedi parandamiseks.

Suurem osa küsitletutest on registripidaja klienditeenindusega kas väga rahul (50 protsenti) või pigem rahul (44 protsenti). Kõige vähem rahul on väikefirmade kliendid, täiesti rahulolematuid on halduskontaktide hulgas vaid mõned üksikud.

Valdaval osal halduskontaktidest ei ole registripidajaga probleeme esinenud. Kui probleeme on siiski esinenud, on levinum probleem registripidajaga mitte kontakti saamine, seda oli ette tulnud ligi 10 protsendil vastajatest. Lisaks ankeedis loetletud probleemidele tõid vastajad ise esile näiteks seda, et teenus on liiga kallis või on probleeme teenuste kvaliteediga.

Olulisimaks kriteeriumiks registripidaja valikul on teenuste kasutamise mugavus ning teenuse hind.

Uuringuraportist leiab lisaks detailseimaid küsimusi ja vastuseid teemadele, millised on olulisimad kriteeriumid registripidaja valikul, milliseid suhtluskanaleid eelistatakse, kui tihti esineb probleeme ning milliseid ja nii edasi.

Uuring viidi läbi Eesti registripidajate seas, keda on kokku 26. Küsitletavate arv oli 750.

Uuringu täielik raport on leitav siit internet.ee/public/ee_domeeni_aruanne__2_-3.pdf.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi