Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Selgunud on tänavused EISi toetuse saanud projektid

Eesti Interneti SA (EIS) annab igal aastal välja toetusi projektidele ja tegevustele, mis panustavad Eesti interneti ning selle kogukonna arengusse. Vaata lähemalt, millistele projektidele otsustas EISi nõukogu toetuse anda 2024. aastal.
Selgunud on tänavused EISi toetuse saanud projektid

Tänavusele konkursile esitati rekordarv projekte üle kogu Eesti. Planeeritud tegevused ja nende sihtrühmad on mitmekesised ning hea meel on tõdeda, et lisaks noortele arendatakse vajalikke oskusi aina rohkem ka eakate hulgas. Samuti käsitlevad mitmed tegevused tehisintellekti kasutamist ning sellega seotud küsimusi.

Rõngu Rahvamaja projekt “Digitaalne EneseKaitse” arendab küberturvalisusega seotud teadmisi kohaliku kogukonna liikmete seas. Tegevustesse on kaasatud nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui eakad. Projekti raames loodava koolitusprogrammi eesmärgiks on jagada teadmisi sellest, kuidas digitaalses ruumis teadlikult ja turvaliselt toimetada. Programm kulmineerub ühise lõpuseminariga.

Internetiturvalisusega seotud oskuste arendamisega tegeleb ka Haabersti Vene Gümnaasiumi projekt. Koolis on hiljuti kaardistatud erinevad digikeskkondadega seotud probleemid, millega õpilased enda igapäevases elus kokku puutuvad. Vastavalt sellele on koostatud programm erinevatest koolitustest ja töötubadest, mis selgitavad Interneti riske ning varjatud ohte, lisaks andmekaitset ja privaatsusega seotud küsimusi.

Poco SA projekt “Turvaliselt koos tehisintellektiga” tutvustab õpilastele aga tehisaru poolt pakutavate võimaluste mitmekesisust. On selge, et AI muudab juba täna seda, kuidas me elame, töötame ja suhtleme - seega on oluline valmistada noori ette AIga koostööd tegema. Projekti raames viiakse läbi tehisintellekti tutvustavad teabetunnid, kus õpitu saab kinnistatud ka praktikas.

Kose Gümnaasium toob Eestisse aga Scratchi olümpiaadi. Tegemist on programmeerimisolümpiaadiga, mis arendab noorte loovprogrammeerimise oskusi. Seeläbi suurendatakse huvi valdkonna vastu juba põhikoolis ning tuuakse kokku tulevased arendajad ja innovaatorid.

Tulevasi maailmamuutjaid aitab arendada ka MTÜ Kostivere Huvikeskus Valma Seikluslaagri raames. Tegemist on mõttelise jätkuga eelmisel aastal toimunud projektile, kus käsitletakse turvalist internetisuhtlust ning viiakse läbi praktiline Maffiamäng koos internetipahalastest tegelastega. Noortele jagavad inspiratsiooni ja kogemusi idufirmade esindajad.

Kivivere Kool võtab IT-teadlikkuse tõstmiseks ette konverentsi ja temaatiliste töötubade korraldamise. Seeläbi suurendatakse noorte teadlikkust ka tehisintellektist ja selle kasutamisega seotud küsimustest, lisaks arendatakse oskusi, mille abil saab panustada digitaalsesse sisuloomesse. Projektis on olulisel kohal erinevate õppeainete omavaheline lõimimine, et näidata IT-alaste teadmiste tähtsust kõikides eluvaldkondades.

Kurtna Kool võtab ette Interneti Nädala korraldamise. Ürituse sihtgrupiks on nii kooli õpilased kui õpetajad ning selle eesmärgiks on küberturvalisusega seotud teadmiste edendamine kohalikus kogukonnas. Planeeritud tegevuste raames vähendatakse ka küberkiusamist ja selle ohvriks sattumist.

MTÜ Digitarkus leevendab ühiskonna digilõhet, pakkudes eakate vajadustele sobivat diginõustamist. Sel eesmärgil on loodud vastavad koolitused ning materjalid, mis õpetavad eakaid kasutama erinevaid igapäevaseid digiteenuseid. Nii suurendatakse projekti sihtgrupi heaolu ning iseseisvust digimaailmas toimetamisel.EISi nõukogu otsustas anda projektidele toetusi kokku 50 000 euro ulatuses. Projektitoetused on rahastatud EISi domeenioksjonitelt saadud tuludest. Järgmise aasta konkurss avatakse 2025. aasta alguses - rohkem infot toetuste andmise kohta leiab meie kodulehelt.

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi