Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Täna algas päikesetõusuperiood täpitähtedega .EE domeenidele

Täna alustas Eesti Interneti SA täpitähtedega domeenide päikesetõusuperioodi. Päikesetõusu periood võimaldab eelneva õiguse alusel (kaubamärgid, füüsiliste ja juriidiliste isikute nimed) täpitähti sisaldavaid .ee domeene enne "kes ees, see mees" registreerimise algust reserveerida. Eelregistreerimine on korraldatud koostöös Eesti Patendivolinike Seltsiga.

„Rahvusvaheline kogemus on tõestanud päikesetõusuperioodi vajalikkust. Euroopa Liidu .EU domeenidel täpitähtede käibesse laskmisel eelnevat päikesetõusuperioodi ei korraldatud, mis meelitas ligi väärtuslike domeenidega hangeldavaid spekulante. .EE domeenil päikesetõusu perioodi eesmärk on anda ettevõtetele ja füüsilistele isikutele võimalus oma kaubamärkide, äri- või tootenimega sarnaseid täpitähti sisaldavaid .ee domeeninimesid eelneva õiguse alusel reserveerimisega kaitsta,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts. Päikesetõusu periood on vabatahtlik.

Reserveerimise perioodi jooksul saab domeeni reserveerimise taotlusi esitada :

  • Eesti äriregistrisse kantud nimede (s.h füüsilisest isikutest ettevõtja ärinimi) või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimede;
  • Eestis registreeritud kaubamärkide;
  • taotluse esitamise kuupäeva seisuga füüsilise isiku perekonnanime, ning
  • taotluse esitamise kuupäeva seisuga füüsilise isiku ees- ja perekonnanime kujulustele domeenidele

Lisainformatsiooni leiab aadressilt lubatud.internet.ee

Reserveerimise periood on jaotatud kahte osasse. 16.05.2011 – 05.06.2011 kestvas perioodi esimeses faasis saab Eesti Interneti SA-le esitada reserveerimise taotlusi.06.06.2011 – 12.06.2011 kestvas perioodi teises faasis vaadatakse Patendivolinike Seltsi poolt reserveerimise taotlused läbi ning tehakse taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus. Kontrollimenetluse tulemusena reserveeritud domeeninimede nimekirja kantud domeeninime on taotlejal võimalik registreerida kuni 31.12.2011.

Alates 13. juunist 2011 avatakse .ee täpitähtedega domeeninimede registreerimine kõigile soovijatele „kes ees, see mees“ printsiibil. Lisanformatsioon lubatud.internet.ee

Täpitähtedega domeeninimede registreerimine on vabatahtlik. Täpitähtedega domeeninimede registreerimisel kehtib tava domeeni registreerimise tasu, mille kehtestab lõpptarbijale registripidaja.


Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi