Uudised

.ee ja domeenindusega seotud uudised

Tagasi

Uue korra järgi registreeritud domeenide arv ületas 20 000

Neljapäeval 18. novembril kell 10.10 registreeriti 20 000 .ee-lõpuline domeen pärast uuele domeenikorrale üleminekut. AS Sunorek registreeris ümber domeenid tankstudio.ee ning sunorek.ee, milledest viimase registreerimistaotlus jõudis uude domeeniregistrisse järjekorranumbriga 20 000.

Kõik enne 5. juulit 2010 registreeritud .ee-lõpulised domeenid tuleb ümberregistreerida. Domeeni ümberregistreerimiseks tuleb valida registripidaja ja pöörduda avaldusega registripidaja poole. Registripidajate nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis www.eestiinternet.ee alajaotuses „registripidajad“. Ümberregistreerimiseks on aega kuni 5. jaanuarini 2011 ja tähtajaks ümberregistreerimata domeenide suhtes alustatakse kustutusmenetlust.

„Numbrid näitavad, et novembris on ümberregistreerimine hoogustunud. Sellegi poolest tahan inimestele südamele panna, et nad registreeriksid oma domeenid ümber aegsasti ja ei jätaks seda aasta lõppu,“ ütles Eesti Interneti SA operatsioonide osakonna juhataja Mirko Haavel. „Enne 5. juulit 2010 registreeritud domeenide kirjetes on palju ebatäpsusi ja aegunud andmeid, mistõttu võib ümberregistreerimise protseduur võtta oodatust kauem aega. Unustades domeeni tähtajaks ümberregistreerimata katkeb ka sellega seotud e-posti aadresside ja kodulehe töö, mis võib domeeni kasutajale valusalt kätte maksta“ lisas Haavel.

Sunorek AS turundusjuht Raido Tammemäe: „Ehkki meie riigis on paljudel kombeks jätta asjaajamine viimasele minutile, vormistas meie ettevõte domeenide ümberregistreerimise juba praegu ära. Kuna ümberregistreerimine eeldab partnersuhete sõlmimist registripidajaga, organisatsioonisisest kooskõlastamist ja volitamist ning detsember on meie töös aasta kiireim periood, siis domeenide varajane ümberregistreerimine võimaldab detsembris keskenduda muudele olulistele ja kiireloomulistele teemadele.“

Eesti Interneti SA on Eesti Internetikogukonda esindav ja Eesti maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon, mille ülesanneteks on Eestiga seotud tipptaseme domeeninimede haldamine ning nende registreerimise korraldamine, Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas, sealhulgas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)-is, Eesti maatunnusega domeenininimede reeglite ja tasude kehtestamine ning domeeninimede infosüsteemide ja registrite pidamine ning nende kättesaadavuse, usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamine.

5. juulil 2010 käivitunud uus domeenikord võimaldab .ee teise taseme domeene registreerida ka eraisikutel, ühel isikul on võimalik registreerida mitu domeeni ja .ee domeenide registreerimise võimalus laienes ka välismaa isikutele. Registreerimisteenuste pakkumine toimub akrediteeritud registripidajate poolt, kelle nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis. Kõigile enne 5. juulit 2010 vana korra järgi registreeritud domeenidele kehtib kuni 5. jaanuarini 2010 üleminekuperioodil, mil domeenide registreerijad peavad valima endale registripidaja ja registripidaja juures domeeni ümberregistreerima ehk registreeringut uuendama.

Täpsed juhised oma .ee domeeni ümberregistreerimiseks on kättesaadavadwww.eestiinternet.ee/teavitus

Kommentaarid

Email again:

Veel uudiseid, sündmusi ja blogipostitusi